www.vaccin.se

Sjukdomar som kan förebyggas med vaccin

Här hittar du information om sjukdomar som kan förebyggas med vaccin.

Bältros

Bältros, eller herpes zoster, är ett smärtsamt hudutslag som orsakas av reaktivering av varicella zosterviruset (samma virus som orsakar vattkoppor). Cirka 98% av befolkningen har haft vattkoppor redan innan tonåren och har då ett vilande virus i kroppen. Risken för bältros ökar i takt med det naturliga åldrande. Två tredjedelar av de som drabbas är över 50 år.

Hepatit A

Hepatit A, även kallat Epidemisk gulsot, är en akut infektionssjukdom i levern orsakad av ett virus. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

Hepatit B

Virusinflammation i levern, eventuellt allvarlig och kronisk, vanlig över hela världen. Vaccinet ingår ännu inte i det allmänna barnvaccinationsprogrammet men erbjuds idag till barn i samtliga landsting i Sverige. Särskild riskgruppsvaccinering förekommer också.

Meningokocksjukdom

Meningokocksjukdom kan ge upphov till svår utbredd infektion och blodförgiftning. Vaccination rekommenderas till vissa riskgrupper med underliggande sjukdomstillstånd, resenärer till riskområden (resande till områden med pågående smittspridning, pilgrimer till Saudiarabien samt vid utlandsstudier), viss viss laboratoriepersonal. Vaccination ingår inte i det nationella programmet.

Sjukdom orsakad av Haemophilus influenzae typ B (Hib)

Ett antal bakteriesjukdomar, t.ex. hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation och lunginflammation. Vaccinet ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Kikhosta

En mycket smittsam bakteriesjukdom som ger symtom likt en vanlig förkylning med svåra hostanfall. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar.

Influensa

Potentiellt allvarlig infektionssjukdom i luftvägarna med feber. Sprids framförallt via aerosolsmitta, kontaktsmitta eller droppsmitta. Vaccinet rekommenderas årligen till alla personer över 65 års ålder, gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16 samt till vuxna och barn med vissa grundsjukdomar/kroniska tillstånd.

Japansk hjärnhinneinflammation

En allvarlig virussjukdom med hög dödlighet. Sprids via myggor. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

Stelkramp

En sjukdom orsakad av en bakterie som är vanlig i jord. Kombinationsvaccin mot stelkramp ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Gula febern

En akut virussjukdom som sprids via myggor. Den tillhör sjukdomsgruppen "hemorragiska febrar" och har en hög dödlighet, 20-50 %. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

Kolera

En allvarlig bakteriesjukdom som kan ge svår diarré. Bakterien utsöndras med avföring och sprids via förorenat dricksvatten. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

Difteri

En bakterieinfektion. Bakterierna producerar ett gift som kan skada nerverna och hjärtmuskeln. Kombinationsvaccin mot difteri ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Malaria

En allvarlig febersjukdom som kan vara livshotande. Den orsakas av encelliga parasiter (protozoer) och sprids av myggor. Sjukdomen kan förhindras med läkemedel mot malaria.

Infektion med humant papillomvirus

Infektion av humant papillomvirus (HPV) är den viktigaste orsaken för utveckling av livmoderhalscancer. HPV-vaccin ges i barnvaccinationsprogrammet till flickor och pojkar som går i årskurs 5. Kompletterande vaccination ska erbjudas personer upp till 18 års ålder. Landstingen genomför dessutom en kostnadsfri utvidgad vaccination (catch-up) av barn födda 1993 eller senare

Pneumokocksjukdomar (PVC)

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. De allvarligaste sjukdomarna orsakade av pneumokocker kallas invasiva och kan ge hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis) Allmän vaccination av spädbarn mot pneumokocker infördes i Sverige år 2009

Polio

En mycket smittsam virussjukdom som kan orsaka hjärnhinneinflammation och till och med förlamning. Vaccinet ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Fästingburen hjärninflammation

TBE (Tick Borne Encephalitis), eller fästingburen hjärninflammation, är en virussjukdom som sprids av fästingar.

Rotavirusinfektion

Ett virus som kan orsaka allvarlig diarrésjukdom hos spädbarn och små barn, särskilt i åldern 6 till 18 månader. Från och med den 1 september 2019 erbjuds vaccination mot rotavirusinfektion inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Påssjuka

En virussjukdom med symtom som feber, huvudvärk, aptitlöshet och smärtsam svullnad av en eller båda öronspottkörtlarna (parotiskörtlarna), vilket leder till svullen käke. Kombinationsvaccin (mässling, påssjuka, röda hund) ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Mässling

Mässling är en virusinfektion. Insjuknandet är akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och tilltagande luftvägssymtom i form av en besvärlig torrhosta. Efter några dagar uppträder ett storfläckigt rött utslag. Den mest fruktade komplikationen till mässling är hjärninflammation (encefalit). Kombinationsvaccin (mässling, påssjuka, röda hund) ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Tuberkulos (BCG)

Globalt spridd infektionssjukdom, orsakad av bakterier och ofta dödlig. Vaccination rekommenderas till vissa riskgrupper och förslag ligger om att det ska ingå i ett särskilt program.

Rabies

Virussjukdom som drabbar centrala nervsystemet och orsakar hjärninflammation och död. Rabies överförs via saliven från ett smittat djur genom bett eller slickning. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

Vattkoppor

En barnsjukdom orsakad av ett virus. Hos ungdomar och vuxna är symtomen nästan alltid mer uttalade.

Röda hund

En virusinfektion som oftast har ett lindrigt förlopp men kan få allvarliga komplikationer hos gravida kvinnor. Kombinationsvaccin (mässling, påssjuka, röda hund) ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Tyfoidfeber

En allvarlig bakterieinfektion som kan spridas via förorenad mat och dryck. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

Coronavirus och covid-19

Covid-19 är ett coronavirus som orsakar infektion i andningsvägarna. Sjukdomsbilden kan variera från en nästintill symtomfri sjukdom till allvarlig sjukdom. Coronavirusvaccin erbjuds till alla från 12 års ålder i Sverige.