Tyfoidfeber

Sjukdom och symtom

Tyfoidfeber orsakas av bakterien Salmonella typhi och sprids via förorenad mat och dryck. Symtomen är hög och långvarig feber, huvudvärk, magsmärtor, diarré eller förstoppning. Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att tyfoidfeber kräver 220 000 liv varje år.

 

Landspecifika rekommendationer

Vaccination

Vaccin mot tyfoidfeber ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet och du måste själv stå för kostnaden. Vaccination kan övervägas av den som planerar en längre resa (mer än ett par veckor) till ett endemiskt område utanför de vanliga turistorterna i Asien, Afrika eller Sydamerika, särskilt om man ska vistas på landsbygden eller i mindre städer.

Det finns två olika typer av tyfoidvaccin. Det ena vaccinet utgörs av en levande bakteriestam, som saknar kapsel och därför inte kan ge sjukdom. Detta vaccin tas som kapslar. Den första kapseln tas ungefär tre veckor innan du ska resa. Den andra kapseln två dagar efter den första kapseln och den tredje kapseln två dagar efter den andra kapseln. Kapseln ska sväljas hel och tas med kallt vatten en timme innan måltid. Kapslar mot tyfoid ger skydd mot sjukdomen i upp till  tre år. Vid fortsatt behov av skydd  görs vaccineringen om. Vaccination mot tyfoidfeber kan ges till barn när de är tillräckligt gamla för att kunna svälja kapslarna. Kapslarna är ganska stora och är ofta svåra att svälja för barn under 5 år.

Den andra typen av vaccin består av renframställda polysackarider (sockerarter) från bakteriens kapsel. Detta vaccin injiceras och ger upphov till skyddande antikroppar i blodet.

Du bör vaccineras senast två veckor före resan för att ha ett bra skydd på resmålet. För att ha fortsatt skydd behöver du en ny dos vart tredje år.

 

Annat skydd mot sjukdomen

Det bästa sättet att undvika infektion är att ha en god hand- och livsmedelshygien i de områden där sjukdomen förekommer.

 

Hur vanlig är sjukdomen?

Tyfoidfeber förekommer i landsbygdsområden i Asien, Afrika och Sydamerika. I utvecklingsländer och vissa andra länder kan sjukdomen vara en allvarlig hälsorisk.

Infektionskällor

  • Förorenat vatten
  • Dåligt tillagad eller förorenad mat