Tyfoidfeber

Sjukdom och symtom

Tyfoidfeber orsakas av bakterien Salmonella typhi och sprids via förorenad mat och dryck. Symtomen är hög och långvarig feber, huvudvärk, magsmärtor, diarré eller förstoppning. 

 

Landspecifika rekommendationer

Vaccination

Vaccination kan övervägas av den som planerar en längre resa (mer än ett par veckor) till ett endemiskt område utanför de vanliga turistorterna i Asien, Afrika eller Sydamerika, särskilt om man ska vistas på landsbygden eller i mindre städer.

Annat skydd mot sjukdomen

Det bästa sättet att undvika infektion är att ha en god hand- och livsmedelshygien i de områden där sjukdomen förekommer.

 

Hur vanlig är sjukdomen?

Tyfoidfeber förekommer i landsbygdsområden i Asien, Afrika och Sydamerika. I utvecklingsländer och vissa andra länder kan sjukdomen vara en allvarlig hälsorisk.

Infektionskällor

  • Förorenat vatten
  • Dåligt tillagad eller förorenad mat