Sjukdomar som kan förebyggas genom barnvaccination

Genom vaccinationer kan barn skyddas mot en rad sjukdomar. Om tillräckligt många barn får de vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet kan flockimmunitet skydda även de som av hälsoskäl inte kan ta vaccinerna.

Hepatit A, även kallat Epidemisk gulsot, är en akut infektionssjukdom i levern orsakad av ett virus. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.
Virusinflammation i levern, eventuellt allvarlig och kronisk, vanlig över hela världen. Vaccinet ingår ännu inte i det allmänna barnvaccinationsprogrammet men erbjuds idag till barn i samtliga landsting i Sverige. Särskild riskgruppsvaccinering förekommer också.
Meningokocksjukdom kan ge upphov till svår utbredd infektion och blodförgiftning. Vaccination rekommenderas till vissa riskgrupper med underliggande sjukdomstillstånd, resenärer till riskområden (resande till områden med pågående smittspridning, pilgrimer till Saudiarabien samt vid utlandsstudier), viss viss laboratoriepersonal. Vaccination ingår inte i det nationella programmet.
Ett antal bakteriesjukdomar, t.ex. hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation och lunginflammation. Vaccinet ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
En mycket smittsam bakteriesjukdom som ger symtom likt en vanlig förkylning med svåra hostanfall. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar.
Potentiellt allvarlig infektionssjukdom i luftvägarna med feber. Sprids framförallt via aerosolsmitta, kontaktsmitta eller droppsmitta. Vaccinet rekommenderas årligen till alla personer över 65 års ålder, gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16 samt till vuxna och barn med vissa grundsjukdomar/kroniska tillstånd.
En sjukdom orsakad av en bakterie som är vanlig i jord. Kombinationsvaccin mot stelkramp ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
En bakterieinfektion. Bakterierna producerar ett gift som kan skada nerverna och hjärtmuskeln. Kombinationsvaccin mot difteri ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
Infektion av humant papillomvirus (HPV) är den viktigaste orsaken för utveckling av livmoderhalscancer. HPV-vaccin ges i barnvaccinationsprogrammet till flickor och pojkar som går i årskurs 5. Kompletterande vaccination ska erbjudas personer upp till 18 års ålder. Landstingen genomför dessutom en kostnadsfri utvidgad vaccination (catch-up) av barn födda 1993 eller senare
Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. De allvarligaste sjukdomarna orsakade av pneumokocker kallas invasiva och kan ge hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis) Allmän vaccination av spädbarn mot pneumokocker infördes i Sverige år 2009
En mycket smittsam virussjukdom som kan orsaka hjärnhinneinflammation och till och med förlamning. Vaccinet ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
TBE (Tick Borne Encephalitis), eller fästingburen hjärninflammation, är en virussjukdom som sprids av fästingar.
Ett virus som kan orsaka allvarlig diarrésjukdom hos spädbarn och små barn, särskilt i åldern 6 till 18 månader. Från och med den 1 september 2019 erbjuds vaccination mot rotavirusinfektion inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
En virussjukdom med symtom som feber, huvudvärk, aptitlöshet och smärtsam svullnad av en eller båda öronspottkörtlarna (parotiskörtlarna), vilket leder till svullen käke. Kombinationsvaccin (mässling, påssjuka, röda hund) ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
Mässling är en virusinfektion. Insjuknandet är akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och tilltagande luftvägssymtom i form av en besvärlig torrhosta. Efter några dagar uppträder ett storfläckigt rött utslag. Den mest fruktade komplikationen till mässling är hjärninflammation (encefalit). Kombinationsvaccin (mässling, påssjuka, röda hund) ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
En barnsjukdom orsakad av ett virus. Hos ungdomar och vuxna är symtomen nästan alltid mer uttalade.
En virusinfektion som oftast har ett lindrigt förlopp men kan få allvarliga komplikationer hos gravida kvinnor. Kombinationsvaccin (mässling, påssjuka, röda hund) ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
Covid-19 är ett coronavirus som orsakar infektion i andningsvägarna. Sjukdomsbilden kan variera från en nästintill symtomfri sjukdom till allvarlig sjukdom.