Röda hund

Sjukdom och symtom

Röda hund är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Röda hund har i regel ett lindrigt förlopp, och många som smittas får inte några symtom överhuvudtaget (subklinisk infektion). Sjukdomsbilden karakteriseras annars av en lindrig övre luftvägsinfektion och ett hudutslag. Allvarliga komplikationer förekommer men är sällsynta.

En kvinna som smittas i tidig graviditet löper stor risk att få missfall eller att föda ett barn med medfödd röda hund och hjärtfel, hjärnskador, syn- och hörseldefekter.

Vaccination

Vaccination mot röda hund ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet. i kombinationsvaccin med mässling och påssjuka (MPR).

Vaccinet ges i två doser i barnvaccinationsprogrammet vid följande tidpunkter: Vid 18 månaders ålder samt i årskurs 1-2

I Sverige ges kombinationsvaccinet mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR) två gånger, första gången vid 18 månaders ålder på BVC och andra gången via elevhälsan i årskurs 1-2.

Barn födda till och med 2001 följde det gamla schemat och vaccinerades med den andra dosen vid 12 års ålder i årskurs 6, medan barn födda från 2002 vaccineras enligt nuvarande schema.

Även kvinnor som visats ha dåligt skydd mot röda hund under graviditet rekommenderas vaccination. Idag tas på de flesta mödravårdscentraler i Sverige blodprov i början av graviditeten för att kontrollera om kvinnan har immunitet (skydd) mot röda hund. Vaccin kan ges efter avslutad graviditet för att förstärka skyddet vid kommande graviditeter.

Vaccination mot mässling-påssjuka och röda hund ingår i grundskyddet vid utlandsresor. Eftersom alla tre sjukdomarna fortfarande cirkulerar i många länder i världen, varav flera är populära turistmål, är det viktigt att vara vaccinerad innan resor.

Hur vanlig är sjukdomen?

I Sverige infördes vaccination mot röda hund för flickor vid 12-års ålder 1974. Sjukdomen har i det närmaste försvunnit från landet sedan vi började vaccinera mot den men dessförinnan var epidemier vanligaI delar av Europa har stora utbrott av röda hund förekommit de senaste åren. Under 2013 rapporterades över 38 000 fall till den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, 99 procent av fallen var i Polen.

 

Infektionskällor

  • Droppsmitta via inandning