Sjukdomar som kan förebyggas med vaccin

Här hittar du information om sjukdomar som kan förebyggas med vaccin hos vuxna.

RS-virus är ett vanligt och ytterst smittsamt luftvägsvirus som orsakar akut luftvägsinfektion. RS-virus kan ge upprepade luftvägsinfektioner livet igenom och uppträder i årliga epidemier under vinterhalvåret. En RS-virus infektion kan vara allvarlig för personer i åldern 60+ och/eller personer med underliggande sjukdomar.
Bältros, eller herpes zoster, är ett smärtsamt hudutslag som orsakas av reaktivering av varicella zosterviruset (samma virus som orsakar vattkoppor). Cirka 98% av befolkningen har haft vattkoppor redan innan tonåren och har då ett vilande virus i kroppen. Risken för bältros ökar i takt med det naturliga åldrande. Två tredjedelar av de som drabbas är över 50 år.
Hepatit A, även kallat Epidemisk gulsot, är en akut infektionssjukdom i levern orsakad av ett virus. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.
Virusinflammation i levern, eventuellt allvarlig och kronisk, vanlig över hela världen. Vaccinet ingår ännu inte i det allmänna barnvaccinationsprogrammet men erbjuds idag till barn i samtliga landsting i Sverige. Särskild riskgruppsvaccinering förekommer också.
Meningokocksjukdom kan ge upphov till svår utbredd infektion och blodförgiftning. Vaccination rekommenderas till vissa riskgrupper med underliggande sjukdomstillstånd, resenärer till riskområden (resande till områden med pågående smittspridning, pilgrimer till Saudiarabien samt vid utlandsstudier), viss viss laboratoriepersonal. Vaccination ingår inte i det nationella programmet.
En mycket smittsam bakteriesjukdom som ger symtom likt en vanlig förkylning med svåra hostanfall. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar.
Potentiellt allvarlig infektionssjukdom i luftvägarna med feber. Sprids framförallt via aerosolsmitta, kontaktsmitta eller droppsmitta. Vaccinet rekommenderas årligen till alla personer över 65 års ålder, gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16 samt till vuxna och barn med vissa grundsjukdomar/kroniska tillstånd.
En sjukdom orsakad av en bakterie som är vanlig i jord. Kombinationsvaccin mot stelkramp ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
En bakterieinfektion. Bakterierna producerar ett gift som kan skada nerverna och hjärtmuskeln. Kombinationsvaccin mot difteri ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
Infektion av humant papillomvirus (HPV) är den viktigaste orsaken för utveckling av livmoderhalscancer. HPV-vaccin ges i barnvaccinationsprogrammet till flickor och pojkar som går i årskurs 5. Kompletterande vaccination ska erbjudas personer upp till 18 års ålder. Landstingen genomför dessutom en kostnadsfri utvidgad vaccination (catch-up) av barn födda 1993 eller senare
TBE (Tick Borne Encephalitis), eller fästingburen hjärninflammation, är en virussjukdom som sprids av fästingar.
En virussjukdom med symtom som feber, huvudvärk, aptitlöshet och smärtsam svullnad av en eller båda öronspottkörtlarna (parotiskörtlarna), vilket leder till svullen käke. Kombinationsvaccin (mässling, påssjuka, röda hund) ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
Mässling är en virusinfektion. Insjuknandet är akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och tilltagande luftvägssymtom i form av en besvärlig torrhosta. Efter några dagar uppträder ett storfläckigt rött utslag. Den mest fruktade komplikationen till mässling är hjärninflammation (encefalit). Kombinationsvaccin (mässling, påssjuka, röda hund) ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
En barnsjukdom orsakad av ett virus. Hos ungdomar och vuxna är symtomen nästan alltid mer uttalade.
En virusinfektion som oftast har ett lindrigt förlopp men kan få allvarliga komplikationer hos gravida kvinnor. Kombinationsvaccin (mässling, påssjuka, röda hund) ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
Covid-19 är ett coronavirus som orsakar infektion i andningsvägarna. Sjukdomsbilden kan variera från en nästintill symtomfri sjukdom till allvarlig sjukdom.