RS-virus

Vad är RS-virus?

RS-virus är ett vanligt och ytterst smittsamt luftvägsvirus som orsakar akut luftvägsinfektion. RS-virus (RSV) kan orsaka upprepade luftvägsinfektioner livet igenom och uppträder i årliga epidemier under vinterhalvåret. Epidemierna kommer vid varierande tidpunkter under säsongen och kan vara olika kraftiga från år till år. De som drabbas värst av allvarliga komplikationer av RS-virus är framförallt spädbarn och vuxna över 60 år.


Hitta vaccinatör för RS-virusvaccin

VACCIN MOT RS-VIRUS FÖR VUXNA/ÄLDRE
VISSTE DU DETTA OM RS-VIRUS?

Symtom på RS-virus

Symtomen på RS-virus varierar från lindrig förkylning till allvarlig luftvägsinfektion. De första sjukdomssymtomen är vanligen feber, snuva och hosta och kan vara i upp till två veckor. Svår nedre luftvägsinfektion kan uppträda i alla åldrar, men ses främst (förutom hos spädbarn) hos personer 60+ och/eller personer med nedsatt hjärt-/lungfunktion. Ibland kan symtomen bli så allvarliga att det krävs sjukhusvård.

Symtomen kan bestå av:

 • Feber
 • Trötthet
 • Hosta
 • Nysningar
 • Ont i halsen
 • Pipande andning
 • Snorighet
 • Täppt näsa
 • Huvudvärk
 • Snabb/svår andning
 • Cyanos (blåaktig hudton pga syrebrist)

Risken att drabbas ökar med åldern

Oavsett hur frisk du känner dig försämras immunsystemet i takt med att du blir äldre och man får svårare att bekämpa infektioner, som då exempelvis RS-virus. Risken för allvarliga symtom ökar, särskilt om du är över 60 år.

RS-virusinfektioner är vanligtvis lindriga, men kan även ge allvarliga symtom. Hos äldre vuxna är RS-virus en bakomliggande orsak till lunginflammation och andra allvarliga komplikationer i de nedre luftvägarna. RS-virusinfektion leda till sjukhusvård och försämring av underliggande sjukdomar såsom kronisk hjärtsvikt, astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

RS-virus och underliggande sjukdomar

Personer i åldern 60+ och personer som lever med vissa underliggande sjukdomar löper större risk att drabbas av allvarliga infektioner orsakade av RS-virus.

RS-virus kan drabba vem som helst, särskilt om man har vissa underliggande sjukdomar. RS-virus orsakar vanligtvis milda, förkylningsliknande symtom, men vissa underliggande tillstånd gör att vuxna löper större risk att drabbas av allvarliga infektioner.  RS-virus kan ha en negativ inverkan på din sjukdom om du har KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), astma eller kronisk hjärtsvikt. RS-virusinfektion kan leda till att de underliggande sjukdomssymtom som du handskas med varje dag förvärras och kan i värsta fall leda till att du behöver sjuhusvård.

RS-virus kan leda till långvariga hälsoproblem och komplikationer

RS-virus kan orsaka allvarliga komplikationer, t.ex: lunginflammation, eller försämring av: kronisk hjärtsvikt, astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). RS-virus kan också leda till sjukhusinläggning. Även efter tillfrisknandet kan RS-virus orsaka långvarig nedsatt fysisk kapacitet och minskad självständighet. Sådana långvariga problem kan påverka relationer, sociala aktiviteter, produktivitet och sömn.

Spridning av RS-virus

RS-virus är ytterst smittsamt luftvägsvirus och i likhet med andra luftvägsinfektioner sprids RS-virus lätt genom hosta eller nysningar men kan även spridas genom kontakt med kontaminerade ytor eller föremål. Viruspartiklarna kan överleva åtminståne ett halvt dygn på hårda ytor, såsom bord och handtag. Personer som är infekterade med RSV är vanligtvis smittsamma i tre till åtta dagar. Vissa vuxna med nedsatt immunförsvar kan fortsätta att sprida viruset även efter att de slutat visa symtom, i så lång tid som fyra veckor. Inkubationsstiden från smitta till sjukdom är 4-5 dagar.

Kan man förbygga RS-virusinfektion?

RS-virus kan särskilt allvarligt drabba vuxna i åldern 60+ och vuxna som lever med vissa underliggande sjukdomar. Här är några sätt du kan hjälpa till att förebygga RSV-infektion på:

 • Tvätta händerna
 • Dölj hosta och nysningar
 • Håll händerna borta från ansiktet
 • Rengör och desinficera ytor runt omkring dig
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor
 • Stanna hemma när du känner dig sjuk
NÄRBILD PÅ RS-VIRUS

Behandling

Det finns i dagsläget ingen specifik behandling mot RS-virus utan man behandlar symtom. Svåra luftvägssymtom kan kräva behandling med syrgas, och i vissa fall respiratorbehandling.

Det finns vaccin mot RS-virus

Nu finns det vaccin för att skydda personer i åldern 60+ mot RS-virus. Risken för allvarlig RS-virussjukdom ökar med stigande ålder och samsjuklighet. Vaccinationen är inte subventionerad. Folkhälsomyndighetens riktlinjer förespråkar RS-virusvaccination till alla 75+ samt till personer 60+ med definierad samsjuklighet. Vaccinationen är ett individuellt beslut som tas i samråd med läkare eller vaccinatör. Tala därför alltid med din vaccinatör för mer information.

VACCINERING MOT RS-VIRUS