Testa din risk

Visste du att ålder, underliggande sjukdomar och resvanor påverkar risken att bli sjuk? Du kan få ett effektivt skydd mot många sjukdomar genom att vaccinera dig. Ta reda på vilka riskfaktorer som gäller dig och ta hand om dig.

Jag är född år . Jag har . Under det kommande halvåret skulle jag vilja resa särskilt , När jag ska äta på semestern . Jag vill särskilt ha mer information om

Vaccinationer för vuxna

Som små fick de flesta av oss vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet. Med åren försvagas skyddet vi fick då – och behöver fyllas på.

Vanliga frågor om vaccin för vuxna

Söker du fortfarande efter svar på vilken inverkan olika vacciner har på vuxnas hälsa och välbefinnande? Vi har sammanställt de vanligaste frågorna och svaren.