Bältros

Vad är bältros? 

Bältros, eller herpes zoster, är en infektionssjukdom som endast drabbar dig som tidigare har haft vattkoppor och yttrar sig i form av smärtsamma hudutslag som orsakas av reaktivering av varicella zosterviruset (samma virus som orsakar vattkoppor). Du kan ha en förhöjd risk att utveckla bältros om du har ett nedsatt immunförsvar, men de flesta som drabbas är fullt friska.

En svensk studie visade att cirka 98 procent av alla barn i åldern 9–12 år har antikroppar mot herpes zoster. Således löper praktiskt taget alla i Sverige risk att utveckla bältros under sitt vuxna liv.


Hitta vaccinatör för bältrosvaccin

Risken att få bältros ökar med åldern

1 av 3 i Sverige får Bältros under sin livstid. I allmänhet får man bältros bara en gång, även om man kan få sjukdomen flera gånger. Två tredjedelar av de som drabbas är över 50 år och efter 85 års ålder har mer än hälften haft bältros.

 

Symtom på bältros

Bältros ger typiskt ett smärtsamt utslag med blåsor som bildar sårskorpor inom 7 till 10 dagar. Normalt läker huden inom 2 till 4 veckor, och smärtan brukar gå över inom några månader. Över 90 % av dem som får bältros får akut smärta och många beskriver smärtan som värkande, brännande, huggande eller stötliknande.

1 till 5 dagar innan utslaget uppstår kan man känna smärta, klåda, stickningar och domningar i området där utslaget sedan visar sig.

Utslaget formar vanligen ett bälte på antingen vänster eller höger kroppshalva, eller ibland i ansiktet, längs en nervbana. Det kan utvecklas på armen, låret, huvudet – till och med i örat eller ögat. De vanligaste ställena är bröstet och buken. Bältros kan också ge symtom som feber, huvudvärk och en allmän sjukdomskänsla.

 

Vad är sambandet mellan vattkoppor och bältros?

Om du tillhör de cirka 98 % av den vuxna befolkningen över 50 år som har haft vattkoppor, har du redan viruset i kroppen. Det kan när som helst reaktiveras och risken ökar i takt med den naturliga försämring av immunsystemet som följer med stigande ålder.

 

Risken att få bältros ökar med åldern

1 av 3 i Sverige får Bältros under sin livstid. I allmänhet får man bältros bara en gång, även om man kan få sjukdomen flera gånger. Två tredjedelar av de som drabbas är över 50 år och efter 85 års ålder har mer än hälften haft bältros.

 

Vad utlöser bältros?

Oavsett hur frisk du känner dig försämras immunsystemet i takt med att du blir äldre, vilket innebär att risken för bältros ökar, särskilt om du är över 50 år. Alla som har haft vattkoppor tidigare i livet riskerar att få bältros, eftersom man som en konsekvens av vattkoppor bär på det virus som kan utlösa bältros.

Är bältros farligt?

Bältros läker ofta ut av sig själv, men årligen sjukhusvårdas upp till 1 200 patienter i Sverige. I genomsnitt sjukhusvårdas man sju till tio dagar.

Bältros komplikationer kan leda till långvariga hälsoproblem. Den vanligaste komplikationen är postherpetisk neuralgi (PHN) med svår smärta i det läkta området som kan kvarstå i månader eller till och med år. 20 % av bältrospatienter över 60 års ålder utvecklar PHN.

Andra förekommande, bältros komplikationer är lunginflammation, hjärnhinneinflammation, hjärninflammation och stroke. Studier har visat att risken för stroke är ökad de första tolv månaderna efter genomgången bältros.

Dödligheten vid bältros är låg och de flesta dödsfall inträffar i åldersgruppen 85 år och äldre.

 

Kan bältros smitta?

Det är inte vanligt att bältros smittar men i sällsynta fall kan virus från bältrosblåsorna smitta någon som inte haft vattkoppor. Bältros anses mindre smittsamt än vattkoppor.

Hur smittar bältrosviruset?

Varken bältros eller vattkoppor kan orsaka bältros hos en annan person.

Virusinnehållande sårvätska från en person med bältros kan smitta och orsaka vattkoppor. Därför kan t.ex. en äldre person med bältros smitta sitt barnbarn som aldrig haft vattkoppor.

 

Bältros hos barn

Det är mycket ovanligt att bältros drabbar barn. Liksom för vuxna är det endast de som tidigare haft vattkoppor som kan drabbas.

 

Finns det någon bältrosbehandling?

Det finns inget botemedel mot bältros, men att behandla bältros så snart som möjligt kan hjälpa till att förebygga komplikationer och snabba på din återhämtning. Helst bör du behandlas inom 72 timmar efter att du utvecklat symtom. Din läkare kan förskriva mediciner för att lindra symtomen och förkorta infektionslängden.

 

Bältrosvaccin

Det enda sättet att minska risken för bältros är att vaccinera sig. Det finns idag två olika vacciner på marknaden. Mer information finns hos din privata vaccinatör.


Q&A om Bältros


Hitta närmaste vaccinationsmottagning