Vanliga frågor

Hur kan jag ta reda på vilka vaccinationer jag har?

Det finns ännu inget heltäckande vaccinationsregister för alla vacciner som givits till olika individer. Vacciner som givits tidigare i livet bör finnas registrerade på ett vaccinationskort och information om dessa vaccinationer  bör finnas journalfört på respektive klinik, BVC och skolhälsovård. Sedan 2002 finns Svevac,  ett av två vaccinationsregister som utvecklats av Folkhälsomyndigheten. Sedan 1 januari 2013 har riksdagen beslutat att alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras till ett nationellt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten. För att undvika dubbelregistrering, både i Svevac eller journal och vaccinationsregistret, kan data numera med hjälp av FHM överföras från Svevac till vaccinationsregistret för de barnvaccinationer som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

För resevaccinationer finns inget nationellt system och varje enhet har sitt eget register/journalsystem. Därför är det viktigt att hålla koll på sina vaccinationer genom vaccinationskortet eller liknande app i mobilen.

Vad är en vaccination?

Vacciner innehåller avdödade eller försvagade virus eller bakterier, eller delar av dem. De ges för att stimulera immunsystemet så att man ska bli immun mot ett smittämne precis som om man hade haft sjukdomen, men utan de symtom och följdsjukdomar som man kan få efter en "riktig" sjukdom.

Ges alla vaccinationer som injektioner?

De flesta av dagens vacciner ges genom en injektion i en muskel eller under huden. Det finns dock vissa som tas via munnen (t.ex. vaccin mot rotavirus) eller som nässpray (ett särskilt influensavaccin för barn under 18 år).

När måste man undvika vaccination?

Vaccinationen kan behöva skjutas upp vid en akut feberinfektion eftersom det hindrar antikroppar från att bildas. En del allergier kan också vara ett problem. Om du är tveksam över något, kontakta din närmsta vacciantionsmottagning eller vårdcentral.

Vilka reaktioner kan man få av vacciner?

  • Vacciner brukar ge viss ömhet och/eller rodnad på injektionsstället.
  • En del vacciner kan orsaka feber. Du informeras vid vaccinationen om vilka reaktioner som kan förekomma.
  • Var uppmärksam på dina reaktioner med tanke på den information du har fått. Om du märker några ovanliga symtom ska du kontakta din läkare eller sjuksköterska.
  • Feberreaktioner kan behandlas med febernedsättande läkemedel.
  • Den person som ger vaccinationen informerar alltid om vilka biverkningar som kan förekomma.

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se

Vad innehåller vacciner?

Vacciner innehåller aktiva ämnen och tillsatsämnen som är till för att förstärka immunreaktionen och förlänga vaccinets hållbarhet. De aktiva ämnena kan delas in i tre huvudgrupper:

  1. 1. Vacciner som innehåller inaktiverat (avdödat) smittämne (t.ex. inaktiverat poliovaccin, IPV)
  2. 2. Vacciner som innehåller levande men försvagade smittämnen (t.ex. MPR-vaccin)
  3. 3. Vacciner som innehåller renade antigener (t.ex. stelkrampsvaccin)