Testa din risk

Visste du att ålder, underliggande sjukdomar och resvanor påverkar risken att bli sjuk? Du kan få ett effektivt skydd mot många sjukdomar genom att vaccinera dig. Ta reda på vilka riskfaktorer som gäller dig och ta hand om dig.

Jag är född år . Jag har . Under det kommande halvåret skulle jag vilja resa särskilt , När jag ska äta på semestern . Jag vill särskilt ha mer information om

Barnsjukdomar som kan förebyggas med vaccin

Vacciner som ges till barn skyddar bland annat mot stelkramp, kikhosta och rotavirus.

Vaccinationsprogram för barn

Det nationella vaccinationsprogrammet för barn ger skydd mot 11 olika sjukdomar och ytterligare ett vaccin erbjuds alla barn i Sverige. Vaccinationsschemat har planerats för att ge bästa möjliga skydd vid exakt rätt tidpunkt.

Vanliga frågor om vacciner för barn

Har du frågor kring vacciner för barn? Till exempel, när får ett barn sina första vaccinationer? Vi har sammanställt de vanligaste frågorna och svaren...