Barn­vaccinations­programmet

Barnhälsovård

Ålder

Vaccin mot

6 veckor Dos 1: Rotavirus
3 mån Dos 2: Rotavirus, Dos 1: Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Hib (haemophilus influenzae), Dos 1: Pneumokocker
5 mån Dos 3*: Rotavirus, Dos 2: Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Hib (haemophilus influenzae), Dos 2: Pneumokocker
12 mån Dos 3: Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Hib (haemophilus influenzae), Dos 3: Pneumokocker
18 mån Dos 1: Mässling, Påssjuka, Röda hund
5 år Dos 4: Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio

 

Elevhälsa

Årskurs

Vaccin mot

Åk 1-2 Dos 2: Mässling, Påssjuka, Röda hund
Åk 5 Dos 1+2**: HPV (Humant papillom virus)
Åk 8-9 Dos 5: Difteri, Stelkramp, Kikhosta

 

* Gäller för vaccin mot rotavirus som ska ges i tre doser.

** HPV-vaccin erbjuds alla barn i årskurs 5 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccination av pojkar ingår i vaccinationsprogrammet sedan augusti 2020 och det är pojkar födda 2009 och senare som omfattas av programmet.