www.vaccin.se

Barnvaccinationsprogrammet

    Barnhälsovård Elevhälsa
Ålder 6 veckor 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5 år  
Årskurs     Åk 1-2 Åk 5 Åk 8-9
Vaccin mot    
Rotavirus Dos 1 Dos 2 Dos 3*            
Difteri, stelkramp, kikhosta   Dos 1 Dos 2 Dos 3   Dos 4     Dos 5
Polio   Dos 1 Dos 2 Dos 3   Dos 4      
Hib (Haemophilus influenzae)   Dos 1 Dos 2 Dos 3          
Pneumokocker   Dos 1 Dos 2 Dos 3          
Mässling, påssjuka, röda hund         Dos 1   Dos 2    
HPV (Humant papillomvirus)**               Dos 1 + 2  

 

* Gäller för vaccin mot rotavirus som ska ges i tre doser.

** HPV-vaccin erbjuds alla barn i årskurs 5 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vaccination av pojkar ingår i vaccinationsprogrammet sedan augusti 2020 och det är pojkar födda 2009 och senare som omfattas av programmet.