Vanliga frågor

Hur bedömer man vaccinationsbehovet?

Alla resenärer rekommenderas dock ett grundskydd vilket motsvarar vaccination mot stelkramp, difteri, polio och mässling. Vid resa kan det vara aktuellt att ge extra påfyllnadsdos mot en del av dessa sjukdomar, tex rekommenderas att vuxna som är grundvaccinerade enligt vaccinationsprogrammet tar får en påfyllnadsdos vart 20:e år mot difteri och stelkramp

 

Vart ska du resa?

Vilka vaccinationer du behöver varierar från land till land beroende på vilka sjukdomar där finns och en individuell riskbedömning. Läs noga igenom vaccinationsrekommendationerna Hepatit A och B är t.ex. vanliga överallt utanför Västeuropa, även i de baltiska länderna, Bulgarien och Kroatien.

Efter 2013 har fall av hepatit A även inträffat i Västeuropa t.ex. Italien, Norge, Frankrike, Tyskland, Irland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien.

Om du planerar en resa till avlägsna länder behöver du tänka igenom ditt skydd, t.ex. vad gäller både eventuell vaccination och malariaprofylax.

Hur vanliga sjukdomarna är och om du behöver vaccinera dig kan variera inom ett land beroende på vilken region du reser till och vilken tid på året. Om du planerar att sova ute i naturen eller ska vistas på en turistort har också betydelse.

 

Tänk framåt

När du gör upp en egen vaccinationsplan är det bra att även tänka framåt på kommande resor där du kanske behöver samma vaccinationsskydd.

Även om resevaccinationer oftast inte är obligatoriska har vissa länder infört krav på vaccination mot sjukdomar som t.ex. gula febern för att förhindra epidemier. I vissa delar av Afrika och Sydamerika måste resenärerna t.ex. visa upp intyg på vaccination mot gula febern innan de släpps in i eller ut ur landet. Saudiarabien kräver att alla pilgrimer lämnar in ett intyg om vaccination mot meningokocksjukdom.

I många länder har lokala skolor och daghem infört obligatoriska hepatitvaccinationer för barnen. Det är värt att komma ihåg om man flyttar till ett annat land eller om ens barn deltar i ett utbytesprogram med andra länder.

 

Förbered dig i tid

Om du planerar en resa och inte har någon annan sjukdom ska du kontakta din vaccinationsmottagning eller vårdcentral minst 1–2 månader innan du reser iväg. Det kan ta längre tid än du tror att få all information som behövs och hinna få alla nödvändiga doser av ett vaccin.

Om du ska resa till en lite mer exotisk plats, är gravid eller har en underliggande sjukdom som kräver behandling bör du sätta igång 2-3 månader i förväg.

Kom ihåg att en sen vaccination är bättre än ingen alls. Även om man kommer i sista minuten kan man ändå skydda sig mot många olika sjukdomar.

Ger vaccinationer ett 100-procentigt skydd?

Inget vaccin kan ge ett 100-procentigt skydd till alla som vaccineras. Majoriteten av de som vaccineras och har god allmänhälsa får dock ett mycket gott skydd. En del vacciner måste man ta flera gånger för att få ett långvarigt skydd.

Om jag har fått alla vaccinationerna i vaccinationsprogrammet, behövs det då några ytterligare vaccinationer?

Om du behöver fler vaccinationer eller ej beror på vart du ska resa, resans art och hur länge den varar. Hur ofta du reser spelar också in. Beroende på hur gammal du är, om du redan har någon sjukdom eller om du är gravid kan du behöva extra vaccinationer. Kontakta din vårdcentral om du är osäker. Läs alltid vaccinationsrekommendationerna för olika länder innan du reser.

Vilka är riskerna med att inte vaccinera sig?

I extrema situationer, t.ex. en epidemi av gula febern eller meningokocksjukdom, finns en risk att drabbas av en sjukdom där dödligheten är 20–30 % även om man behandlas. Hepatit A är troligen den vanligaste av de turistsjukdomar som kan förhindras genom vaccination. Även om väldigt få som får sjukdomen dör av den kan det ta flera veckor innan man har återhämtat sig efter hepatit A och du kan kanske inte arbeta eller studera under tiden. Efter hemkomsten till Sverige kan en smittad person dessutom sprida sjukdomen till andra i sin omgivning. I sådana fall måste myndigheterna sätta igång och vaccinera alla i hemmet, på jobbet, i skolan eller på dagis för att förhindra en epidemi.

Hur går det till att få en vaccination? Vart ska jag vända mig?

De barnvacciner som ingår i det allmänna nationella barnvaccinationsprogrammet erbjuds gratis på BVC eller genom skolhälsovården. För vacciner som ingår i det särskilda programmet (riskgrupper) gäller i stort detsamma. För resevacciner kan dessa antingen ordineras och erbjudas mot kostnad på vissa infektionskliniker, vårdcentraler och på specifika vaccinationsmottagningar. Oftast finns vaccinerna på plats och man kan påbörja vaccination direkt utan att behöva gå via ett apotek. Vaccinationen betalas på plats och ges av en sköterska med vägledning av läkare. 

 

Vaccinationskort

Se till att du får vaccinationen inskriven i ditt vaccinationskort. Du kan också få hjälp med att lägga in vaccinationerna i en app i din mobil. Om fler doser behövs, se till att boka in nästa besök direkt i samband med din första vaccination så att detta inte glöms bort, för att få ett fullgott skydd. Vaccinationsklinikerna har olika former av påminnelsesystem för att också underlätta detta.

Vad kostar en vaccination?

De vaccin som ingår i det allmänna eller särskilda nationella vaccinationsprogrammet erbjuds gratis. Övriga vacciner måste man betala för själv. Priserna kan variera något, hör med din lokala vaccinationsmottagning. Ibland kan också en avgift tas ut för själva vaccinationen och rådgivningen, utöver vaccinets pris.

Hur kan jag ta reda på vilka vaccinationer jag redan fått och om de fortfarande verkar?

För resevaccinationer finns inget nationellt system och varje enhet har sitt eget register/journalsystem. Därför är det viktigt att hålla koll på sina vaccinationer genom vaccinationskortet el liknande app i mobilen.

Vad ska jag göra om jag har tappat bort mitt vaccinationskort?

Om du av någon anledning tappat bort ditt vaccinationskort finns möjlighet att ta kontakt med din vårdcentral, BVC eller skolhälsovården för att få information om vad som givits. För övriga vacciner som ej givits inom ramen för allmänna programmet bör kontakt tas med den klinik där vaccinationen ägt rum. Om detta inte heller fungerar rekommenderas kontakt med vaccinationsmottagning för vidare diskussion

Vad händer om jag inte fick hela vaccinationsserien eller om någon vaccination blev försenad, eller om jag inte kommer ihåg vilka vaccinationer jag har fått?

Om du inte fått hela vaccinationsserien har du ett sämre skydd eller ett mera kortvarigt skydd än om du hade fått alla doserna på rätt sätt. Tag kontakt med din vaccinationsklinik för individuell rådgivning.  

Hur ofta behöver jag förnya mina vaccinationer?

Vaccinationsintyget för gula febern gäller livet ut enligt Världshälsoorganisationens deklaration i juli 2016.

Ändras vaccinationsrekommendationerna för de olika länderna år från år?

Ja. De flesta ändringar gäller sjukdomar som snabbt kan leda till omfattande epidemier. Dessa kan t.ex. vara hepatit A, mässling, gula febern och polio. Under 2010 spreds till exempel en stor polioepidemi från Tadzjikistan till Ryssland, Kazakstan och andra grannländer.

Har årstiden (t.ex. om det är regntid) någon inverkan på vilka vaccinationer eller malariamedel som behövs?

Risken för att få vissa sjukdomar varierar med årstiden. Sjukdomar som sprids med myggor, t.ex. gula febern och japansk encefalit, är mycket vanligare under regntiden. Å andra sidan har meningit en tendens att utvecklas till en epidemi under den kallare, torra årstiden i Afrika.

Behöver jag tänka på vaccinationer om jag ska resa i Europa?

Även om du reser till en välkänd semesterort är det bra att kontrollera vilka vaccinationsrekommendationer som gäller innan du ger dig av.

Mässling förekommer fortfarande i många europeiska länder. Därför behöver du kontrollera att du antingen har haft sjukdomen eller har vaccinerats mot den med MPR-vaccin, även om du bara reser i Europa. Hepatit A och hepatit B är vanliga överallt utanför Västeuropa, t.ex. i de baltiska länderna och Bulgarien.

Vaccination mot fästingburen encefalit (TBE) rekommenderas om du planerar att göra långa vandringsturer eller andra utomhusaktiviteter i TBE endemiska områden i Sverige eller i de baltiska länderna eller i Centraleuropa, särskilt i Alperna.

Behövs det några vaccinationer i Sverige och varför i så fall?

Alla erbjuds vaccinationer i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.

Även om influensa inte är en särskilt farlig sjukdom för friska personer kan den lätt förstöra din semester.

Om ett barn får vattkoppor kan hela familjen få stanna hemma eftersom barnet inte får flyga på grund av infektionsrisken. Hela resan kanske måste ställas in, eller blir försenad åtminstone för någon i familjen. Om ett barn blir sjukt och resan måste förlängas täcker reseförsäkringen oftast endast kostnaderna för barnet och en vuxen.

Vaccination mot fästingburen encefalit kan behövas om du planerar att semestra där det finns fästingar.

Finns det en övre åldersgräns för vaccinationer?

Nej. Det är minst lika viktigt för äldre resenärer som för barn och deras föräldrar att de är ordentligt vaccinerade. Skyddet av vaccinationen kan vara svagare eftersom immunsystemet inte längre fungerar lika bra som förr. Ofta kan dessutom många av dessa sjukdomar bli allvarligare hos äldre personer.

Finns det några speciella vaccinationsrekommendationer för äldre resenärer?

Vaccinationer som ingår i vaccinationsprogram är kostnadsfria för de personer som omfattas. Folkhälsomyndigheten har lagt ett förslag som i korthet innebär att personer i följande grupper ska erbjudas vaccination inom ramen för särskilda vaccinationsprogram:

  • Influensa: Personer i medicinskt definierade riskgrupper, gravida i andra och tredje trimestern, och personer som är 65 år eller äldre, det vill säga de som i dag rekommenderas årlig influensavaccination. Personer som är 75 år och äldre bör omfattas av ett särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocksjukdom.

  • Pneumokocker: Personer med tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar, samt personer med kroniska sjukdomar som leder till ökad risk för allvarlig sjukdom.

  • Tuberkulos: Barn under 18 år med familjeursprung i ett land med ökad eller hög förekomst av tuberkulos.

  • Hepatit B: Personer i grupper som löper ökad risk för smitta: Dels män som har sex med män, dels personer som injicerar droger.

Rekommendation finns dock redan idag enligt ovan på t.ex. influensa.

Kan jag vaccineras när jag är gravid?

Vid graviditet utsätts både modern och fostret för infektionssjukdomarna. En del sjukdomar (t.ex. malaria) är allvarligare eller till och med livshotande under graviditet, medan andra (vattkoppor, röda hund, hepatit B) ökar risken för missfall, placentaskada och orsaka svår malaria hos det nyfödda barnet

Vaccin som innehåller levande, försvagade organismer (t.ex. gula febern, MPR och vattkoppor) ska inte ges under graviditet. Be din läkare förklara nyttan och riskerna med vaccinationen innan du tar den.

Om du tänker resa till ett område med hög infektionsrisk och det inte finns något vaccin som ger säkert skydd, är det bättre att skjuta upp resan tills barnet har fötts och både mor och barn kan få ett fullgott skydd.

Ska en gravid kvinna resa till ett område där det finns malaria?

Malaria är en sjukdom som kan vara livshotande. Under graviditet är riskerna ännu större. Förutom att modern blir sjuk kan malariamyggan orsaka missfall, skador på moderkakan och svår malaria hos det nyfödda barnet.

Läkemedel och rekommenderade restider

En del malariamedel kan man använda ända till den andra och tredje trimestern, men forskningen på området är begränsad. Andra malariamedel är inte lämpliga att använda under graviditet.

Rådfråga din läkare. Det finns inget malariamedel som ger 100 % skydd, vilket betyder att gravida kvinnor måste vara extra noga med att skydda sig mot myggbett. Du kan också fundera på att ändra resmål till ett område utan malaria, eller skjuta upp resan tills barnet har fötts.

Behöver t.ex. backpacker tänka på något särskilt när det gäller vaccinationer?

Vaccinationsbehovet beror på hur länge resan varar, vart den går och vilka förhållanden som gäller. Tågluffare reser ofta till platser utanför turistorterna och storstäderna och provar på lite ovanligare aktiviteter.

Om man är ute efter äventyr bör man bereda sig på sämre hygieniska förhållanden, större exponering för myggor och större risk för olyckor som kan kräva vård.

Även om budgeten är liten bör vaccinationskostnader ingå i beräkningen för resan. Om man får en infektionssjukdom på vägen kan det inte bara förstöra hela resan utan dessutom leda till långvariga problem med hälsan.

Vilka vacciner behöver barn utanför Sverige?

Grundvaccinationer för barn sköts främst av barnavårdscentraler och skolhälsovården. Barn som reser utomlands kan också behöva ytterligare vaccinationer beroende på resmål, typ av resa och resans längd.

De vacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovård och skola ger skydd mot elva sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund och allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker. Flickor och pojkar i årskurs 5 erbjuds även vaccin mot humant papillomvirus (HPV).

Ändringar i vaccinationsprogrammet

Efter individuell bedömning kan vaccinationen påbörjas tidigare.

Kontakta din vårdcentral eller annan sjukvårdsinrättning om du vill ha mer information.

Ytterligare vaccinationer

Andra vaccinationsrekommendationer beror på resmålet. Observera att rekommendationerna kan variera inom ett land beroende på vilket område du reser till och typen av resa. Vilka rekommendationer som gäller för olika områden kan du se i vaccinationsrekommendationerna för olika länder. Vissa vacciner kan ges till nyfödda (t.ex. hepatit B-vaccin), medan andra har en nedre åldersgräns under vilken immunsvaret kanske inte blir optimal (vaccin mot hepatit A och vaccin mot hepatit A+B ges t.ex. inte förrän efter 1 års ålder). Även om de flesta barn under skolåldern med hepatit A inte har några symtom finns det risk att sjukdomen sprids till andra barn och vuxna, så man bör överväga att vaccinera i förebyggande syfte.

Investera för framtiden

Många vacciner ger ett livslångt skydd. När du planerar vilka vacciner ni ska ta ska du tänka framåt, eftersom särskilt barnen med stor sannolikhet kommer att resa en hel del under sina liv.

En tidig och väl genomtänkt plan för vaccinationerna är ofta bättre än många besök till läkaren inför varje resa.

Jag ska åka på en sista minuten-resa med min familj. Vad ska jag tänka på?

Kontrollera innan du bokar resan vilka hälsorisker som kan finnas på ert resmål som du måste ta hänsyn till. Det intyg på gula febern-vaccination som krävs i många afrikanska och latinamerikanska länder börjar t.ex. inte gälla förrän 10 dagar efter vaccinationen. Malariamedel måste man börja ta minst 1–2 dagar före resan. Men det finns också vacciner som ger omedelbart skydd mot smittämnen så du bör kontakta läkare eller sjuksköterska direkt när du har bokat resan.

Kontrollera innan ni åker att reseförsäkringen täcker kostnader vid eventuella olyckor och sjukdomar. I de flesta fall omfattas barn under 16 år av föräldrarnas försäkring, men det är alltid bra att kolla upp om det finns några särskilda villkor och bestämmelser för denna resa och resans längd.

Hur kan barnen skyddas mot malaria?

När man reser till ett område med malariarisk ska du skydda dig och barnen från sjukdomsspridande myggor och använda rätt sorts skydd.

Myggorna är som mest aktiva i skymningen och på natten. Om ni bor i ett område där det finns malaria ska ni använda kläder på kvällen för att skydda huden och använda insektsmedel. Använd insektsmedel inomhus för att bli av med myggorna, sätt skärmar för fönster och dörrar och använd myggnät över sängarna. Eftersom myggor också sprider sjukdomar som denguefeber, gula febern och japansk encefalit, beroende på var man befinner sig, ska man inte glömma att skydda sig också på dagen.

Lämpligt malariamedel väljs efter resmål och resplan. Malariamyggornas känslighet för olika malariamedel varierar mellan olika områden. Det är särskilt viktigt att skydda barnen eftersom de lättare får de allvarligare formerna av malaria.

Malariamedel finns för barn från 5 kg och uppåt. Läs noga igenom vaccinationsrekommendationerna för olika länder innan du reser.

Hur ska jag sköta ett barn som har fått turistdiarré?

Turistdiarré förebyggs bäst med god hand- och livsmedelshygien. Trots det blir många sjuka på semestern. Barn får lättare diarré både i Sverige och utomlands. Från och med den 1 september 2019 erbjuds vaccination mot rotavirusinfektion inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Viktigt att komma ihåg är att rotavirus utgör en av de vanligaste orsakerna till diarré hos barn.

Symtom

Symtomen på turistdiarré varierar från lätta magsmärtor och lös avföring till svåra kräkningar med diarré och feber. Patienterna återhämtar sig oftast på en dag eller två utan behandling, men särskilt hos barn kan symtomen sitta i betydligt längre. Vissa smittämnen som giardia och amöba kan ge magsymtom i veckor och månader.

Behandling

Det viktigaste vid akut diarré är att förhindra uttorkning. Detta görs bäst med drycker för att återställa vätskebalansen (eller pulver som blandas med vätska) som har en lämplig balans mellan vatten, salt och socker. Svag juice och mjölk är också bra. Om barnet ammas fortsätter man med amningen men med tätare intervall. Svag juice, välling eller andra vätskor ges ofta, lite åt gången. Det är bra att skriva ned hur mycket barnet dricker. Läkemedel för att sakta ner eller stoppa tarmrörelserna kan vara farliga och ska inte ges till barn.

I ett varmt klimat kan svåra symtom snabbt leda till allvarlig uttorkning och svaghet. Om barnet har kraftig diarré eller kräkningar, inte kan dricka, har blod i avföringen eller verkar slött, ska ni omedelbart söka läkare.

Vad ska jag göra om jag blir biten av en lösspringande hund?

Ju fattigare landet är, desto mer försiktig ska du vara med djur, t.ex. med tanke på rabiesinfektion.

Rabies överförs vanligen genom bett av ett smittat djur, men i teorin kan den också spridas genom saliv i sår eller via slemhinnor. Ett sjukt djur beter sig oftast inte normalt.

Särskilt i fattiga länder ska alla bett och rabiesrisken bedömas av läkare.

Första hjälpen

När du blivit biten av ett djur eller om ett djur slickat på slemhinnorna ska du omedelbart skölja såret eller slemhinnorna med rikligt med rent vatten och tvål och söka vård. För att vaccinet som ges efter ett bett ska sätta igång ett starkt immunsvar ska det ges inom 24 timmar efter händelsen. Även om du vaccinerats innan du blev biten krävs det en eftervaccination.

Såret kan också kräva en påfyllnadsdos av stelkrampsvaccin och antibiotikabehandling.

Vad ska jag göra om mitt barn behöver läkarvård utomlands?

Kontollera med ditt försäkringsbolag innan avresa att du har  en försäkring som gäller. Beställ europeiska sjukförsäkringskortet som gäller i EU/ESS länder.

Innan du reser bör du läsa försäkringsbolagets anvisningar om vad du ska göra om någon blir sjuk och lägga in akutnumret till försäkringsbolaget på din telefon. Kontakta försäkringsbolaget så snart som möjligt om någon i familjen läggs in på sjukhus eller om era resplaner måste ändras på grund av sjukdom.

Många medicinska rutiner utomlands skiljer sig från dem som används i Sverige. Tvärr har det funnits fall när utländska turister har ordinerats läkemedel och behandlingar som haft mycket liten eller ingen verkan alls, med det enda syftet att tjäna pengar. I länder med låg hygienisk standard kan medicinska ingrepp utsätta dig för hiv- och hepatit B-infektioner. Kontakta ditt eget försäkringsbolag och dess läkare, det brukar oftast förbättra vårdstandarden avsevärt.