www.vaccin.se

RES SÄKERT

Här kan du läsa om rekommenderade resevacciner för ditt resmål och hur du kan skydda dig mot riskerna när du reser.

Kontakta en vaccinationsmottagning för informaton om hur du kan skydda dig.

Resevaccin

Vaccinrekommendationer för populära resmål

Sjukdomar som kan förebyggas med vaccin

Hepatit A

Hepatit A, även kallat Epidemisk gulsot, är en akut infektionssjukdom i levern orsakad av ett virus. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.
Läs mer

Hepatit B

Virusinflammation i levern, eventuellt allvarlig och kronisk, vanlig över hela världen. Vaccinet ingår ännu inte i det allmänna barnvaccinationsprogrammet men erbjuds idag till barn i samtliga landsting i Sverige. Särskild riskgruppsvaccinering förekommer också.
Läs mer

Kikhosta

En mycket smittsam bakteriesjukdom som ger symtom likt en vanlig förkylning med svåra hostanfall. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar.
Läs mer

Influensa

Potentiellt allvarlig infektionssjukdom i luftvägarna med feber. Sprids framförallt via aerosolsmittta, kontaktsmitta eller droppsmitta. Vaccinet rekommenderas årligen till alla personer över 65 års ålder, gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16 samt till vuxna och barn med vissa grundsjukdomar/kroniska tillstånd.
Läs mer

Japansk encefalit

En allvarlig virussjukdom med hög dödlighet. Sprids via myggor. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.
Läs mer

Stelkramp

En sjukdom orsakad av en bakterie som är vanlig i jord. Kombinationsvaccin mot stelkramp ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
Läs mer

Gula febern

En akut virussjukdom som sprids via myggor. Den tillhör sjukdomsgruppen "hemorragiska febrar" och har en hög dödlighet, 20-50 %. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.
Läs mer

Kolera

En allvarlig bakteriesjukdom som kan ge svår diarré. Bakterien utsöndras med avföring och sprids via förorenat dricksvatten. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.
Läs mer

Tyfoidfeber

En allvarlig bakterieinfektion som kan spridas via förorenad mat och dryck. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.
Läs mer

Malaria

En allvarlig febersjukdom som kan vara livshotande. Den orsakas av encelliga parasiter (protozoer) och sprids av myggor. Sjukdomen kan förhindras med läkemedel mot malaria.
Läs mer

Meningokocksjukdomar

Bakteriell hjärnhinneinflammation som kan ge upphov till svår utbredd infektion och blodförgiftning. Vaccination rekommenderas till vissa riskgrupper med underliggande sjukdomstillstånd, viss laboratoriepersonal till resenärer som ska vistas i områden med pågående smittspridning. Vaccination ingår dock inte i det nationella programmet.
Läs mer

Polio

En mycket smittsam virussjukdom som kan orsaka hjärnhinneinflammation och till och med förlamning. Vaccinet ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
Läs mer

Fästingburen hjärninflammation

TBE (Tick Borne Encephalitis), eller fästingburen hjärninflammation, är en virussjukdom som sprids av fästingar.
Läs mer

Tuberkulos (BCG)

Globalt spridd infektionssjukdom, orsakad av bakterier och ofta dödlig. Vaccination rekommenderas till vissa riskgrupper och förslag ligger om at det ska ingå i ett särskilt program
Läs mer

Rabies

Virussjukdom som drabbar centrala nervsystemet och orsakar hjärninflammation och död. Rabies överförs via saliven från ett smittat djur genom bett eller slickning. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.
Läs mer

Vattkoppor

En barnsjukdom orsakad av ett virus. Hos ungdomar och vuxna är symtomen nästan alltid mer uttalade.
Läs mer