Dags för resa? Är du vaccinerad mot hepatit A och B?

Hitta närmaste vaccinationsmottagning


Hepatit är en akut infektionssjukdom i levern orsakad av hepatitvirus. Det finns 5 olika hepatitvirus som kallas A, B, C, D och E. Hepatit A och hepatit B kan förhindras genom vaccination.

Även om de är sällsynta i Sverige är både hepatit A och hepatit B vanliga infektioner i hela världen och mycket otrevliga att få med sig hem. Under en livslängd kan det bli många resor. Det är sannolikt att man upprepade gånger besöker regioner där det finns medelstora och höga risker av att få hepatit A och B. Skydd mot hepatit A och B bör övervägas, eftersom sjukdomsrisken ökar kumulativt med antalet resor/dagar utomlands. Kontakta din läkare eller vaccinationsmottagning för mer information i god tid före nästa resa.

Hepatit B kan gå utan symtom men om den inte behandlas kan den leda till allvarliga hälsoproblem. Om du ska resa till områden med medelhög till hög förekomst av kronisk hepatit B bör du vaccinera dig, oavsett hur länge resan varar.

Vilka vaccinationsrekommendationer gäller för ditt resmål?

INFEKTIONSKÄLLOR: HEPATIT A

 • Kall, rå och dåligt tillagad mat (t.ex. sallad, skaldjur och glass)
 • Dricksvatten och istärningar


INFEKTIONSKÄLLOR: HEPATIT B

 • Kontakt med blod (olyckor, behandlingar, instrument för tatuering eller piercing, kontaktsporter)
 • Oskyddat sex

VACCINATION

Hepatit A och B kan förhindras genom vaccination. Vaccinerna kan ges separat eller som ett kombinationsvaccin för båda typerna. Vaccinationsserien mot kombinationen hepatit A+B eller mot hepatit B ska ges fyra veckor före en resa. Om det är ont om tid kan både kombinationsvaccinet och det mot hepatit B ges med tätare mellanrum. Om detta schema används rekommenderas en fjärde dos 12 månader efter den första dosen.

Om du ska vaccineras mot hepatit, se till att du tar hela vaccinationsserien. Det krävs för att du ska få en långvarig immunitet.

Vaccinationsserien mot hepatit A består av två doser och serien mot hepatit B och hepatit A+B består av tre doser.

Läs mer om hepatit A och hur det kan förhindras

Läs mer om hepatit B och hur det kan förhindras

SYMTOM 

 • Trötthet
 • Ledvärk
 • Buksmärtor
 • Kräkningar
 • Nedsatt aptit
 • Mörkfärgad urin
 • Feber
 • Gulfärgad hud