Hepatit B

Vad är hepatit

Hepatit B och dess symtom

Hepatit B är en virusinfektion som angriper levern och kan ge både akut och kronisk sjukdom. De första symtomen är illamående, trötthet och gulfärgad hud. En del av dem som smittas, särskilt småbarn, får en kronisk sjukdom som ökar risken för cirros (skrumplever) och levercancer.

 

Landspecifika rekommendationer

Vaccination mot hepatit B

Utlandsresenärer måste själva se till att ha ett gott skydd mot hepatit B.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att hepatit B-vaccination ska ges till alla nyfödda inom ramen för ett nationellt vaccinationsprogram. WHO och andra myndigheter rekommenderar att alla resenärer till hög-mellanendemiska länder skall vaccineras mot hepatit B.

Hepatit B-vaccin kan ges separat eller som ett kombinationsvaccin som skyddar mot både hepatit A och hepatit B.

Hepatit B-vaccinet kan ges i alla åldrar – även till nyfödda. Kombinationsvaccinet mot hepatit A och hepatit B kan ges från 1 års ålder.

Tala med din vaccinatör för mer information.

Andra sätt att skydda sig mot
hepatit B

Förutom att vaccinera sig ska man undvika blodkontakt, oskyddat sex, tatueringar, piercingar, pedikyr eller manikyr eller tandvård i endemiska områden.

Hur vanligt är hepatit B?

Hepatit B är en vanlig sjukdom i hela världen. WHO har beräknat att omkring 240 miljoner människor har denna kroniska infektion.

 

Infektionskällor för hepatit B

  • Oskyddat sex
  • Kontakt med blod (olyckor, behandlingar, tandläkarvård, blodtransfusioner, kontaktsporter, manikyr, pedikyr)
  • Piercing och tatueringar
  • Injektionsverktyg, sprutor
  • Kontakt mellan barn (bett, rivmärken osv.)
  • Överföring av infektionen från moder till barn under graviditet eller i samband med förlossning.