Resevaccinationer

Bältros, eller herpes zoster, är ett smärtsamt hudutslag som orsakas av reaktivering av varicella zosterviruset (samma virus som orsakar vattkoppor). Cirka 98% av befolkningen har haft vattkoppor redan innan tonåren och har då ett vilande virus i kroppen. Risken för bältros ökar i takt med det naturliga åldrande. Två tredjedelar av de som drabbas är över 50 år.
Hepatit A, även kallat Epidemisk gulsot, är en akut infektionssjukdom i levern orsakad av ett virus. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.
Virusinflammation i levern, eventuellt allvarlig och kronisk, vanlig över hela världen. Vaccinet ingår ännu inte i det allmänna barnvaccinationsprogrammet men erbjuds idag till barn i samtliga landsting i Sverige. Särskild riskgruppsvaccinering förekommer också.
Meningokocksjukdom kan ge upphov till svår utbredd infektion och blodförgiftning. Vaccination rekommenderas till vissa riskgrupper med underliggande sjukdomstillstånd, resenärer till riskområden (resande till områden med pågående smittspridning, pilgrimer till Saudiarabien samt vid utlandsstudier), viss viss laboratoriepersonal. Vaccination ingår inte i det nationella programmet.
En mycket smittsam bakteriesjukdom som ger symtom likt en vanlig förkylning med svåra hostanfall. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar.
Potentiellt allvarlig infektionssjukdom i luftvägarna med feber. Sprids framförallt via aerosolsmitta, kontaktsmitta eller droppsmitta. Vaccinet rekommenderas årligen till alla personer över 65 års ålder, gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16 samt till vuxna och barn med vissa grundsjukdomar/kroniska tillstånd.
En virussjukdom som sprids via myggor. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.
En sjukdom orsakad av en bakterie som är vanlig i jord. Kombinationsvaccin mot stelkramp ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
En akut virussjukdom som sprids via myggor. Den tillhör sjukdomsgruppen "hemorragiska febrar" och har en hög dödlighet, 20-50 %. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.
En allvarlig bakteriesjukdom som kan ge svår diarré. Bakterien utsöndras med avföring och sprids via förorenat dricksvatten. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.
En allvarlig febersjukdom som kan vara livshotande. Den orsakas av encelliga parasiter (protozoer) och sprids av myggor. Sjukdomen kan förhindras med läkemedel mot malaria.
En mycket smittsam virussjukdom som kan orsaka hjärnhinneinflammation och till och med förlamning. Vaccinet ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.
TBE (Tick Borne Encephalitis), eller fästingburen hjärninflammation, är en virussjukdom som sprids av fästingar.
Globalt spridd infektionssjukdom, orsakad av bakterier och ofta dödlig. Vaccination rekommenderas till vissa riskgrupper och förslag ligger om att det ska ingå i ett särskilt program.
Virussjukdom som drabbar centrala nervsystemet och orsakar hjärninflammation och död. Rabies överförs via saliven från ett smittat djur genom bett eller slickning. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.
En barnsjukdom orsakad av ett virus. Hos ungdomar och vuxna är symtomen nästan alltid mer uttalade.
En allvarlig bakterieinfektion som kan spridas via förorenad mat och dryck. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.
Covid-19 är ett coronavirus som orsakar infektion i andningsvägarna. Sjukdomsbilden kan variera från en nästintill symtomfri sjukdom till allvarlig sjukdom. Coronavirusvaccin erbjuds till alla från 12 års ålder i Sverige.