Japansk hjärnhinneinflammation

Sjukdom och symtom

Japansk encefalit är en allvarlig virussjukdom som sprids via myggor. I de flesta fall är symtomen ganska lindriga (feber, huvudvärk), men en del drabbas av, hjärninflammation och andra svåra komplikationer.

Även om bara en mycket liten del av de som smittas med viruset får sjukdomen, är dödligheten hög hos de som blir sjuka, upp till 30 % enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Sjukdomen kan också leda till permanenta neurologiska skador.

 

Landspecifika rekommendationer

Vaccination

Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet och du måste själv se till att skydda dig mot japansk encefalit.

Vaccination är inte nödvändigt för vanliga turistresor på en eller två veckor, men om du tänker vistas längre tid i områden där sjukdomen finns (mer än tre-fyra veckor, som allmän regel), och uppehålla dig mycket på landsbygden eller utomhus, ska du överväga att vaccinera dig. Sjukdomen kan förekomma i slumområden i storstäder men risken att smittas som turist är mycket liten.

Globalt finns det minst 15 olika typer av vaccin mot japansk encefalit, med olika vaccinationsscheman.

Vaccinet ges i två doser. Den andra dosen ges 28 dagar efter den första. För personer som bor eller vistas i högriskområden under lägre tid rekommenderar tillverkaren ytterligare en påfyllnadsdos 12–24 månader efter den första injektionen, innan man utsatts för smittämnet.

 

Annat skydd mot sjukdomen

Sjukdomsspridande myggor är som mest aktiva nattetid. I endemiska områden kan man minska risken att smittas genom att t.ex. använda myggmedel, skyddande kläder och myggnät. Det är särskilt viktigt att skydda barnen ordentligt.

Hur vanlig är sjukdomen?

Sjukdomen finns i Asien och främst under regnperioden från juni till september. Mängden virus varierar kraftigt mellan olika områden och från år till år. Viruset är en viktig orsak till hjärninflammation i sydöstra Asien, särskilt hos barn.

Infektionskällor

  • Myggor