Coronavirus och covid-19

Sjukdomen och dess symtom

Covid-19 är ett Coronavirus som orsakar infektion i andningsvägarna. Bland symtomen förekommer huvudvärk, snuva, nästäppa, hosta, halsont, andnöd, kraftlöshet, trötthet, muskelvärk, feber, störningar i lukt- och smaksinnena, illamående, kräkningar och diarré. Sjukdomsbilden kan variera från en nästintill symtomfri sjukdom till allvarlig sjukdom.  Det går inte att enligt enbart utifrån symtom dra slutsatser om sjukdomen har orsakats av coronavirus eller ett annat virus eller en bakterie.

Inkubationstiden för covid-19 har bedömts till 1–14 dagar. I allmänhet märks symtomen cirka 4–5 dagar från smittan.  Enligt de kunskaper som finns i nuläget smittar den som har insjuknat mest i början av den period då symptomen uppträder och precis innan symtomen inträder. Hög ålder kombinerad särskilt med primär sjukdom (till exempel svår hjärtsjukdom) ökar risken för allvarlig sjukdom och död.

 

Landspecifika rekommendationer

Att skydda sig mot covid-19

Skydda dig själv och dina närstående mot Corona smitta, detta  bidrar till att förebygga även spridning av nya virusmutationer.

  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket.
  • Vaccinera dig när det är din tur. Coronavirusvaccin erbjuds till alla från 12 års ålder i Sverige.

Smittkällor

  • Droppsmitta från en person till en annan
  • Vid närkontakt även genom beröring
  • Luftburen i form av små aerosoler men risken anses vara mindre än smittorisken genom närkontakt
  • Genom kontakt via ytor där sekret från luftvägarna hos en insjuknad nyligen hamnat (coronavirus är inte smittsamt någon längre tid på ytor)