Kolera

Sjukdom och symtom

Kolera är en bakteriesjukdom som orsakar kraftig diarré. Den sprids via bärares avföring genom kontaminering av vatten och mat. Den sprids sällan direkt från person till person.

 

Landspecifika rekommendationer

Vaccination

Vaccination mot kolera ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet och du ansvarar därför själv för att skydda dig. Vaccination rekommenderas till personer som ska uppehålla sig i riskområden med bristfälliga hygieniska förhållanden.

Vaccinet intas som dryck. Vuxna och barn över 7 års ålder får två doser av vaccinet med 1 till 6 veckors intervall.

För barn i åldern 2–6 år är det rekommenderade vaccinationsschemat tre doser med 1–6 veckors intervall.

Annat skydd mot sjukdomen

Om du ska resa i områden där koleraepidemier förekommer ska du undvika att äta rå fisk och skaldjur och följa riktlinjerna för god handhygien, särskilt innan du äter och efter toalettbesök.

Hur vanlig är sjukdomen?

Kolera sprids lätt. Man beräknar att det varje år inträffar mellan 1,3 och 4,0 miljoner kolerafall, och 21 000 till 13 000 dödsfall på grund av kolera. Sjukdomen finns främst i Afrika, men förekommer även i Asien, särskilt i Indien och Indonesien. I Syd- och Centralamerika har sällsynta utbrott förekommit.

Infektionskällor

  • Förorenat vatten
  • Toaletter
  • Förorenad mat, särskilt sådan som serveras kall eller rå