Kikhosta

Sjukdom och symtom

Kikhosta, också kallat pertussis, är en bakteriesjukdom i luftvägarna. Bakterierna sprids via slemhinnorna i luftvägarna och de producerar toxiner (gifter) som angriper slemhinnorna och kroppens försvarsmekanismer.

Inkubationstiden kan uppgå till tre veckor. Kikhosta börjar i typiska fall som en förkylning med hosta och eventuellt lätt feber. Hostan tilltar, börjar komma mer attackvis och blir efterhand allt intensivare. Efter någon eller några veckor uppträder de karakteristiska kikningarna. I anslutning till hostattackerna kan barnet få svårt att andas. Hostattackerna avslutas ofta med kräkningar. Så småningom klingar hostattackerna av, och sjukdomen brukar vara över efter sammanlagt cirka sex veckor. Det är framför allt spädbarn som riskerar att bli allvarligt sjuka i kikhosta. Vuxna som får sjukdomen har ofta långvarig hosta men utan kikningar.

Vaccination

Vaccination mot kikhosta ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar.

Påfyllnadsdoser vid 5 års ålder och i årskurs 8-9 ges tillsammans med vaccin mot difteri och stelkramp (vid 5 års ålder i kombination med poliovaccin).

Annat skydd mot sjukdomen

Kikhosta kan lindras av antibiotikabehandling om den sätts in tillräckligt tidigt. Ofta utvecklas dock symtomen långsamt eller så ställs diagnosen sent av andra skäl. Antibiotika gör då ingen större nytta.

 

Infektionskällor

Kikhosta överförs från person till person genom droppsmitta vid inandning