Meningokocksjukdom

Vad är meningokocksjukdom?

Meningokocksjukdom (även kallad epidemisk hjärnhinneinflammation) är en infektion som orsakas av bakterien Neisseria meningitidis. Denna bakterie kan orsaka en infektion i det membran som omger hjärnan och ryggmärgen samt dessutom en allvarlig infektion i blodet som kallas sepsis (blodförgiftning).

 

Landspecifika rekommendationer

Hur kan jag skydda mig/mitt barn?

Vaccination mot meningokocker kan skydda mot infektion. Meningokockvaccin erbjuds i vissa länder som en del av det nationella vaccinationsprogrammet, dock inte i Sverige. Där det inte ingår bekostas vaccination privat.

Fem typer av meningokocker (A, C, W, Y och B) står för majoriteten av all meningokocksjukdom. Dessa kan du vaccinera dig mot. Kontakta vaccinationsmottagning för att få mer information om hur du säkerställer att du har ett komplett skydd mot samtliga fem typer av meningokocker. 

Vem riskerar att smittas?

Meningokocksjukdom kan drabba personer i alla åldrar, men framför allt spädbarn, förskolebarn och ungdomar.

Hur sprids infektionen?

Meningokockbakterier kan spridas genom nära kontakt med en smittad person, till exempel via droppar när personen hostar eller nyser. Bakterierna kan finnas i näsan och halsen hos en smittad person som inte uppvisar några symtom, men som ändå kan överföra infektionen till andra.