Gula febern

Sjukdom och symtom

Gula febern är en akut virussjukdom som sprids via myggor. Den tillhör sjukdomsgruppen "hemorragiska febrar" och kan leda till döden. Tidiga symtom är feber, muskelvärk och huvudvärk. I ett senare skede försämras allmäntillståndet och efter några dygn blir patienten gul och får blödningar vilket kan leda till njur- och leversvikt.

 

Landspecifika rekommendationer

Vaccination

Allmänt gäller att vaccination mot gula febern rekommenderas för personer över 9 månader som ska resa till ett endemiskt område, särskilt om resmålet ligger på landsbygden, i djungeln eller på savannen (se rekommendationerna för olika länder).

Resenären ansvarar själv för att erhålla vaccination mot gula febern eftersom vaccinet inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Vaccinationen görs en gång och ger livslång immunitet. Vaccinet måste ges 10 dagar innan man anländer till riskområdet.

En del länder kräver vaccinationsintyg om du reser från ett land som de anser är ett riskområde för gula febern. I en del länder, främst i västra Afrika, måste alla resenärer ha intyg (se rekommendationerna för olika länder).

Vaccinet kan ges från 9 månaders ålder. Om risken för smitta anses vara mycket hög kan det ges redan vid 6 månader.

Om man inte kan vaccineras av medicinska skäl måste ett intyg om detta bifogas till det internationella vaccinationsintyget. Intyget måste vara på engelska och underskrivet av läkare.

Annat skydd mot sjukdomen

I endemiska områden kan man minska risken att smittas genom att t.ex. använda myggmedel, skyddande kläder och myggnät. Det är särskilt viktigt att skydda barnen ordentligt.

Hur vanlig är sjukdomen?

Gula febern finns i tropiska områden, särskilt på landsbygden, i djungeln och på savannen i Afrika och Central- och Sydamerika.

Infektionskällor

Sjukdomen överförs till människa via myggor tillhörande framför allt Aedes-släktet. Förutom människa fungerar också vissa apor som reservoar. Sjukdomen sprids ej direkt från människa till människa