Rabies

Sjukdom och symtom

Rabies är en virussjukdom som drabbar centrala nervsystemet och orsakar hjärninflammation och död. Sjukdomen smittar genom att infekterad saliv från ett värddjur överförs till en människa, oftast genom bett eller slickning.

Inkubationstiden är vanligen tre–sex veckor men kan vara så kort som fem dygn och så lång som ett år. Tidiga symtom är feber, huvudvärk och sjukdomskänsla. Sedan tillkommer ångest, oro och hallucinationer som tecken på en hjärninflammation. Genom påverkan på nerver till svalgmuskulaturen får patienten kramper vid sväljning (vattuskräck). Symtomgivande sjukdom kan inte botas utan leder till döden.

Vaccination

Resenären ansvarar själv för att få tillräckliga vaccinationer eftersom vaccin mot rabies inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Vaccination före risk för exponering för smittämnet bedöms från fall till fall. Rekommenderad vaccination före exponering (preexpositionsprofylax) är en serie om tre doser som ges dag 0, 7 och 21 eller 28. Dosen till barn är densamma som till vuxna.

Även om du blivit vaccinerad mot rabies före resan ska ytterligare vaccination ges så snart som möjligt vid misstänkt smitta. Efter en exponering för smittämnet ska sk postexpositionsprofylax ges. Vaccinationsserien ska då inledas omedelbart efter bettet för att undvika den dödliga sjukdomen.

Rabiesvirus kan finnas i vävnaden en lång tid innan symtomen visar sig. Om man blivit biten och misstänker rabies ska hela vaccinationsserien efter exponering ges, även om det har gått lång tid efter bettet.

Annat skydd mot sjukdomen

Undvik kontakt med lösspringande hundar när du är utomlands. Förutom via bett kan sjukdomen överföras via sår eller slemhinnor om ett smittat djur slickar på dem.

Barn kan ha svårt att komma ihåg om de har exponerats för smittan om ett djur bara har slickat eller rivit dem och det inte förkommit något reellt bett.

För att förhindra infektion ska såret eller rivmärket tvättas omedelbart med rikligt med rent vatten och tvål. Personen ska omedelbart uppsöka läkare för bedömning av en eventuell immunglobulinbehandling och vaccination. En vaccinationsserie som påbörjats utomlands kan fortsätta i Sverige.

Hur vanlig är sjukdomen?

Rabies finns överallt i hela världen. Varje år beräknas över 55 000 personer dö av rabies i Afrika och Asien. 

Infektionskällor

  • Bett eller slickning av hund eller annat djur, varvid saliv kommer in i sår eller slemhinnor