Malaria

Sjukdom och symtom

Typiska symtom är feber, skakningar, frossa, svettningar, huvudvärk, buksmärtor och illamående. Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att över 200 miljoner personer får malaria varje år. För nästan en halv miljon av dessa leder sjukdomen till döden. De flesta dödsfallen inträffar bland barn och gravida kvinnor.

Skydd

Läkemedel mot malaria måste tas inför varje resa beroende på resmål.

Det är viktigt att hämta ut läkemedlet i Sverige eftersom många läkemedel som kan köpas utomlands är förfalskningar.

Annat skydd mot sjukdomen

Man ska inte resa till områden med malaria utan lämpliga malariamedel och skydd mot myggor. I endemiska områden kan man minska risken att smittas, särskilt nattetid, genom att t.ex. använda myggmedel, skyddande kläder och ett impregnerat myggnät. Det är särskilt viktigt att skydda barnen ordentligt mot infektion.

Hur vanlig är sjukdomen?

Malariarisken är högst i tropiska Afrika och delar av Oceanien. Risken är måttlig i södra Asien. I Central- och Sydamerika och i sydöstra Asien är risken liten.

I Sverige rapporterades 250 malariafall under 2015. 83 %  av alla fall smittades i olika afrikanska länder.

Infektionskällor

  • Anophelesmyggor som är aktiva på natten