Polio

Sjukdom och symtom

Polio (poliomyelit) är en mycket smittsam virussjukdom. Majoriteten (över 90 %) av alla som smittas får inga symtom. De flesta smittade är barn under 5 år.

De tidiga symtomen liknar en vanlig influensa: feber, halsont och allmän sjukdomskänsla. För de flesta utvecklas sjukdomen inte vidare, men hos 1-5 % angriper viruset nervsystemet och patienten får hjärnhinneinflammation (meningit) med allvarligare symtom som stelhet i nacken, ryggen och/eller benen. Färre än 1 % av alla poliofall hos barn leder till förlamning. Patienterna kan lida av restsymtom (trötthet, muskelsvaghet, muskel- och ledvärk) flera år efter den akuta fasen.

 

Landspecifika rekommendationer

Vaccination

I Sverige inleddes massvaccination i alla åldrar år 1957. Poliovaccinet ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Vaccinet ges i barnvaccinationsprogrammet vid följande åldrar; 3 månader + 5 månader + 12 månader samt vid 5 års ålder.

I det nuvarande vaccinationsprogrammet ges vaccin mot polio tillsammans med de andra vaccinationerna som rekommenderas vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Påfyllnadsdos vid 5 års ålder ges tillsammans med vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Med anledning av den globala poliosituationen är det nu särskilt viktigt att den som reser till länder där polio förekommer har ett bra vaccinationsskydd. Barn bör vara grundvaccinerade innan resan. Vuxna som har fått sin tidigare grundvaccination bör fylla på med en femte dos av poliovaccin om det har gått tio år sedan den senaste dosen. Fler än totalt fem doser behövs inte för att få skydd mot att bli sjuk. Man kan ändå bli smittad, vilket innebär att man under en kort tid bär poliovirus och då riskerar att smitta andra. Resenärer som ska stanna en längre tid (mer än fyra veckor) i ett land där polio cirkulerar bör kontrollera aktuella vaccinationsrekommendationer.

Annat skydd mot sjukdomen

Förutom vaccinationen kan du förhindra smitta genom god hand- och livsmedelshygien.

Hur vanlig är sjukdomen?

Det sista inhemska svenska fallet rapporterades 1977. I världen är det bara två länder kvar (Afghanistan och Pakistan) där polio fortfarande är endemisk (spridningen inom landet har aldrig upphört). En omfattande insats för att helt utrota sjukdomen har gjort att antalet fall har minskat dramatiskt. År 1988 rapporterades 350 000 fall; år 2017 endast 22. Sedan dess har antalet fall ökat igen.

Infektionskällor

Virus utsöndras med avföringen och smittan sprids framför allt via avloppsförorenat vatten. Polio kan också spridas vid nära kontakt mellan människor. 

Polio är mycket smittsamt men ger i de flesta fall inga symtom.