Vattkoppor

Sjukdom och symtom

Vattkoppor är en mycket vanlig barnsjukdom som orsakas av ett Varicella zoster-virus inom gruppen herpesvirus. Hos ungdomar och vuxna är symtomen nästan alltid svårare än hos barn och leder också till mer komplikationer. Under graviditet kan vattkoppor vara mycket skadligt för både mor och barn. Vattkoppor kan också vara en allvarlig, till och med dödlig, sjukdom för personer med nedsatt immunförsvar.

Vattkoppor kan leda till följdsjukdomar som lunginflammation, hjärninflammation och bakterieinfektioner i huden.

Symtomen på vattkoppor visar sig 10–20 dagar efter att man smittats. Under den perioden förökar sig viruset i andningsvägarna och sprider sig sedan i kroppen, vilket ger ett utslag. Innan utslaget visar sig kan man ha lätt feber och vanliga förkylningssymtom. Utslaget se först ut som röda prickar. De blir sedan större och omvandlas till blåsor. Blåsorna torkar sedan, skorpor bildas och blåsorna läker om inte bakterieinfektion tillstött. Feber kan förekomma, särskilt om man har många blåsor.

Viruset överförs lätt via droppsmitta och via luften. I 9 fall av 10 smittas man inom familjen. Viruset stannar kvar i nervcellerna i vilande form. Det kan aktiveras senare i livet och då orsaka bältros. Bältrosblåsorna innehåller också smittsamt virus som kan ge vattkoppor till personer som inte haft sjukdomen.

 

Flygresor

Flygbolagen har rätt att neka en person med vattkoppor att resa eftersom sjukdomen kan smitta. Alla som har tillfrisknat från en infektionssjukdom men fortfarande har vissa tecken kvar (t.ex. märken i huden efter vattkoppor) rekommenderas ta med sig ett intyg från sin läkare om att de inte längre smittar.

 

Vaccination

Vaccin mot vattkoppor ges i Sverige i första hand till särskilda medicinska riskgrupper. Diskussioner pågår om att låta införa vattkoppsvaccinet i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

För närvarande rekommenderas vaccination av barn med underliggande sjukdom som nedsätter immunförsvaret, till exempel maligna sjukdomar och kronisk njursjukdom. För att dessa barn inte ska smittas rekommenderas även vaccination av syskon och nära kamrater. Bedömningen görs av patientansvarig eller annan sakkunnig läkare

Vaccinet ges i två doser från 9 månaders ålder. De två doserna ska ges med minst 4–6 veckors mellanrum.

Visst skydd kan erhållas genom immunisering upp till 72 timmar efter exponering för naturlig varicella.

Man ska undvika att bli gravid i en månad efter vaccinationen.

Annat skydd mot sjukdomen

Man kan undgå att smittas genom att undvika kontakt med personer som har symtom.

Det kliande utslaget kan lindras med antihistaminer. Vuxna bör behandlas med antivirala medel och/eller immunglobulin då de riskerar ett allvarligt sjukdomsförlopp

Hur vanlig är sjukdomen?

I Sverige har cirka två procent av befolkningen aldrig haft vattkoppor. Sjukdomen är vanligt förekommande och kan ibland vara förenad med allvarliga komplikationer. Svenska barn drabbas oftast i tidiga ålder.

Infektionskällor

  • Via luften (droppar av vätska från blåsorna) från person till person
  • Direktkontakt med vätska från blåsorna