Fästingburen hjärninflammation (TBE)

Sjukdom och symtom

TBE (Tick Borne Encephalitis), eller fästingburen hjärninflammation, är en virussjukdom. Som namnet visar sprids sjukdomen i endemiska områden främst via saliv från fästingar, inom några minuter efter ett fästingbett. Andra infektionskällor kan vara opastöriserad mjölk, särskilt getmjölk.

De flesta som smittas får inga symtom. Om man får symtom är det oftast i två faser: Drygt en vecka efter fästingbettet får patienten lätt feber, huvudvärk och trötthet som sitter i några dagar. Upp till två tredjedelar av patienterna tillfrisknar efter den fasen.

Efter en symtomfri period på 2-10 dagar går cirka en av tre TBE-patienter in i den andra sjukdomsfasen.  Då tillstöter hög feber och eventuellt symtom från centrala nervsystemet. Man beräknar att var tionde av dessa patienter får långvariga eller kvarstående neurologiska symtom.

TBE kan vara livshotande men dödligheten är låg. Sjukdomen är särskilt riskfylld för äldre personer. Hos barn är den ovanligare och allvarliga symtom är sällsynta.

 

Landspecifika rekommendationer

Vaccination

Fästingburen hjärninflammation kan förhindras med TBE-vaccin. Vaccinet skyddar inte mot borrelia eller andra fästingburna sjukdomar. Det stoppar inte heller fästingarna från att bitas. Det finns inget vaccin mot borrelia.

Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna

TBE-vaccinet kan ges till vuxna och barn över 1 års ålder. Vaccinationsserien omfattar tre doser och därefter ges regelbundna

påfyllnadsdoser var 3:e till 5:e år, beroende på personens ålder.

Annat skydd mot sjukdomen

I områden med mycket fästingar ska du använda kläder och skor som täcker huden och fötterna, särskilt i högt gräs, skogsdungar och skuggiga buskage.

Genom att inspektera kroppen efter fästingar kan man minska risken för borrelia, kan man minska risken för överföring av smittämnen från fästingbett.

Hur vanlig är sjukdomen?

Fästingburen hjärninflammation är också endemisk i Ryssland, Finland, de baltiska länder och Centraleuropa.

Infektionskällor

  • Fästingar i gräs och annan växtlighet.