www.vaccin.se

Hur smittar bältros?

Det är ovanligt att bältros smittar. Det kan förekomma att sårvätska från bältrosblåsor smittar någon som inte haft vattkoppor.

Varför får man bältros?

Bältros får man om man av någon anledning får nedsatt immunsystem vanligen på grund av ålder och/eller sjukdom och stress.

Hur får man bältros?

Bältros får man om det virus man bär på efter att ha haft vattkoppor återaktiveras. Viruset kan återaktiveras när som helst, men vanligast är att det återaktiveras efter 50 års ålder. 

Hur länge smittar bältros?

Bältros kan smitta någon som inte haft vattkoppor. Bältros smittar så länge man har virus i bältrosblåsorna.

Vad är bältros?

Ett annat namn för bältros är helveteseld och är något som du kan drabbas av om du tidigare haft vattkoppor. Bältros kännetecknas av en skarp brännande smärta och blåsor oftast längs med ena sidan av kroppen men kan även förekomma i ansiktet.

Är bältros smittsamt?

Bältros är inte särskilt smittsamt men i sällsynta fall kan virus från bältrosblåsorna smitta någon som inte haft vattkoppor.

Kan man få bältros av vattkoppor?

Om du tidigare haft vattkoppor så kan du få bältros.

Vad utlöser bältros?

Vanligaste orsaken till bältros är naturligt åldrande vilket medför ett nedsatt immunförsvar, men kan också utlösas av annan sjukdom, stress eller immunnedsättande läkemedel. 

Hur länge har man bältros?

Bältros försvinner oftast efter 2 till 4 veckor men kan i vissa fall leda till komplikationer som ibland kan kvarstå i månader till år.

Smittar bältros vid samlag?

Bältros är ingen sexuellt överförbar sjukdom.

Smittar vattkoppor till bältros?

Nej. Du kan inte smittas med bältros av någon som har vattkoppor. Viruset som orsakar bältros bär man på själv från en tidigare vattkoppsinfektion.

Kan man få bältros om man haft vattkoppor?

Ja. Det är en förutsättning att du har haft vattkoppor för att du ska få bältros. 

Kan vattkoppor ge bältros?

Varken bältros eller vattkoppor kan orsaka bältros hos en annan person men du måste ha haft vattkoppor själv för att kunna få bältros.

Hur börjar bältros?

Bältros börjar normalt med att man kan känna smärta, klåda, stickningar och domningar i området där det klassiska bältrosutslaget sedan visar sig.

Kan bältros smitta?

Ja. Bältros kan smitta någon som inte har haft vattkoppor tidigare via virus från bältrosblåsorna.

Kan vattkoppor smitta till bältros?

Nej. En person med vattkoppor kan inte smitta en annan person med bältros.

Smittar bältros till bältros?

Nej. Bältros kan ej smitta till bältros.

Är bältros farligt?

Bältros komplikationer kan leda till långvariga hälsoproblem men dödligheten till följd av bältros är låg. Den vanligaste komplikationen till bältros är långvarig svår smärta som främst drabbar personer över 50 år. Bältros i ansiktet kan påverka synen och leda till blindhet. Andra mindre vanliga komplikationer är lunginflammation, hjärnhinneinflammation, hjärninflammation och stroke.

Hur länge varar bältros?

Bältros läker normalt inom 2 till 4 veckor men kan i vissa fall leda till långvariga komplikationer.

Hur smittsamt är bältos?

Bältros anses inte särskilt smittsamt.

Kan barn få bältros?

Det är mycket ovanligt att bältros drabbar barn. Liksom för vuxna är det endast de som tidigare haft vattkoppor som kan drabbas. Barn som fått vattkoppor före 1 års ålder har större risk att få bältros.

Kan man få bältros mer än en gång?

Ja. Man kan få bältros flera gånger men det är inte vanligt.

Kan bältros ge vattkoppor?

Ja. Bältros kan orsaka vattkoppor hos en annan individ som inte har haft vattkoppor.

Kan man få vattkoppor av bältros?

Om du inte har haft vattkoppor kan du smittas av någon som har bältros eller vattkoppor.

Klåda efter bältros?

Det är vanligt att man kan känna smärta, klåda, stickningar och domningar i området för det klassiska bältrosutslaget.

När smittar bältros?

Bältros kan smitta vid direktkontakt med sårvätska från bältrosblåsorna. 

Smittar bältros via luften?

Nej. Bältros smittar inte via luften.

Hur blir man smittad av bältros?

Bältros är inget man blir smittad av. Bältros orsakas av ett virus som man bär på efter en genomgången vattkoppsinfektion.

Hur smittar vattkoppor till bältros?

Vattkoppor smittar inte till bältros. Viruset som orsakar bältros bär man på från en tidigare vattkoppsinfektion.

Kan bältros smitta till bältros?

Nej. Bältros kan ej smitta till bältros.

Hur smittar bältros till vattkoppor?

Virus från bältrosblåsorna kan via direktkontakt smitta någon som inte haft vattkoppor.

När får man bältros?

Bältros kan man få närsomhelst i livet men det är vanligare efter 50 års ålder på grund av ett succesivt försvagat och åldrande immunsystem.

Smittar bältros till barn?

Det är ovanligt att bältros drabbar barn. Liksom för vuxna är det endast de som tidigare haft vattkoppor som kan drabbas.

Vad får man bältros av?

Allteftersom vi åldras försvagas immunsystemet och då ökar risken att vattkoppsviruset reaktiveras och orsakar bältros.

Vad orsakar bältros?

Bältros orsakas av att ett vilande vattkoppsvirus reaktiveras.

Kan man få bältros om man har haft vattkoppor?

Ja. Du måste ha haft vattkoppor för att kunna få bältros.

Kan man få bältros om man inte haft vattkoppor?

Nej. Du kan inte få bältros om du inte haft vattkoppor.

Kan man få bältros utan att ha haft vattkoppor?

Nej. Du kan inte fåt bältros utan att ha haft vattkoppor.

Vem får bältros?

Nästan alla kan få bältros eftersom det kan drabba alla som tidigare har haft vattkoppor.