Infektion av humant papillomvirus (HPV)

Sjukdom och symtom

Det finns över 100 olika virustyper av  humant papillomvirus (HPV). Av dessa är det färre än 20 som betraktas som högrisk-HPV-typer på grund av kopplingen till livsmoderhalscancer och andra cancertyper. HPV 16 och HPV 18 står för 70 % av alla fall av livmoderhalscancer.

Viruset sprids via sexuella kontakter och det sprids väldigt lätt. HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige och resten av världen. En majoritet av alla sexuellt aktiva män och kvinnor drabbas.

Vaccination

Sedan den 1 januari 2015 är ett tvådosschema godkänt för barn 9-13 respektive 9-14 år (beroende av vaccin) med doserna givna med minst sex månaders mellanrum.

Båda vaccinerna gavs tidigare i tre doser per individ oavsett ålder. I ett tredosschema rekommenderas de två första doserna att ges med 1-2 månaders mellanrum och att intervallet mellan dos två och tre ska vara minst 4-5 månader.

  • Tvådosschema gäller enbart för barn 9–13 år eller 9–14 år beroende av vaccin.
  • Tredosschema måste även fortsättningsvis ges till äldre barn och vuxna samt till immunsupprimerade barn.
  • Den som har påbörjat ett tredosschema och fått de två första doserna måste även ges en tredje dos. Det går inte att räkna två doser med enbart två månaders intervall som ett tvådosschema, utan det måste vara ett intervall på minst sex månader.

Annat skydd mot sjukdomen

Regelbundna cellprover är viktigt för att förebygga livmoderhalscancer. Syftet med cellproverna är att upptäcka cellförändringar eller cancerceller för att tidigt kunna sätta in behandling. Rökning, många sexualpartners och sex i unga år ökar risken för livmoderhalscancer.

Kondom ger ett visst skydd mot HPV. Det skyddar inte till hundra procent eftersom viruset kan sitta på andra ställen än där skyddet sitter. Information med fakta om cancer och riskfaktorer är därför viktigt.

 

Hur vanlig är sjukdomen?

HPV är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige och resten av världen. En majoritet av alla sexuellt aktiva män och kvinnor drabbas. Omkring 8 000 kvinnor behandlas årligen mot cellförändringar, 450 kvinnor utvecklar livmoderhalscancer och cirka 150 dör i sjukdomen. Sedan vaccinationerna startade har man kunnat se att färre yngre kvinnor i Sverige smittats med de typer av HPV som ingår i vaccinerna. Även förekomsten av kondylom och allvarliga cellförändringar minskade signifikant i vaccinerade åldersgrupper.

Infektionskällor

HPV sprids från person till person genom att hud eller slemhinnor kommer i kontakt med varandra, till exempel genom sex.