Påssjuka

Sjukdom och symtom

Påssjuka är en virussjukdom med symtom som feber, huvudvärk, aptitlöshet och smärtsam svullnad av en eller båda öronspottkörtlarna (parotiskörtlarna), vilket leder till svullen käke. Om sjukdomen drabbar en man efter puberteten finns risk för testikelinflammation, ibland dubbelsidig. En liten risk föreligger då för sterilitet. Andra komplikationer till påssjuka är hjärnhinneinflammation och hörselnedsättning.

Vaccination

I Sverige har påssjuka i det närmaste försvunnit sedan vaccination mot sjukdomen infördes i det allmänna barnvaccinationsprogrammet 1982. Vaccination mot påssjuka ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet i kombinationsvaccin mot mässling och röda hund.

Vaccinet ges i barnvaccinationsprogrammet vid följande tidpunkter: 18 månaders ålder samt i årskurs 1-2.

I Sverige ges mässling-påssjuka-röda hundvaccin två gånger, första gången vid 18 månaders ålder på BVC och andra gången via elevhälsan i årskurs 1-2.

Barn födda till och med 2001 följde det gamla schemat och vaccinerades vid 12 års ålder i årskurs 6, medan barn födda från 2002 vaccineras enligt nuvarande schema.

Infektionskällor

  • Droppsmitta via andningsvägar eller saliv