Mässling

Sjukdom och symtom

Mässling är en infektion orsakad av ett virus. Tidiga symtom kan vara feber, snuva och röda ögon. Därefter uppstår hudutslag, först i ansiktet och sedan över hela kroppen. Hudutslagen kan vara i upp till 7 dagar.

Mässling sprids lätt genom droppsmitta: fler än 90 % av alla icke- immuna som befinner sig nära en smittad person blir smittade.

Diarré, öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation är vanliga komplikationer.

Vaccination

De senaste tio åren har mellan 1-51 fall per år av mässling rapporterats till Folkhälsomyndigheten, alla med ursprung från utlandssmittade personer. Allmän vaccination av barn mot mässling infördes i Sverige 1971 Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet i kombination med röda hund och påssjuka.

Vaccinet ges i två doser i barnvaccinationsprogrammet vid följande tidpunkter: Vid 18 månaders ålder samt i årskurs 1-2.

I Sverige ges kombinationsvaccinet mot mässling-påssjuka-röda hund två gånger, första gången vid 18 månaders ålder på BVC och andra gången via elevhälsan i årskurs 1-2.

Barn födda till och med 2001 följde det gamla schemat och vaccinerades vid 12 års ålder i årskurs 6, medan barn födda från 2002 följer det nuvarande schemat.

Vid resa till länder där mässling förekommer bör man vaccinera barnen tidigare än 18 månaders ålder. Vaccination rekommenderas inför resa generellt från 9 månaders ålder. Om man ger en dos tidigare än 12 månaders ålder, räknas detta som en extrados. Barnet bör i dessa fall få en dos under det andra levnadsåret, t.ex. vid den vanliga tidpunkten vid 18 månaders ålder. Dosen i årskurs 1-2 ges som vanligt.

Vaccination mot mässling-påssjuka och röda hund ingår i grundskyddet vid utlandsresor. Eftersom alla tre sjukdomarna fortfarande cirkulerar i många länder i världen, varav flera är populära turistmål, är det viktigt att vara vaccinerad innan resor.

Hur vanlig är sjukdomen?

Mässling är fortfarande en vanlig sjukdom i utvecklingsländerna. År 2014 avled 114 900 personer i mässling över hela världen – cirka 314 dödsfall varje dag. 

Mellan den 1 juli 2015 och 30 juni 2016 rapporterades 1 818 fall av mässling i 30 EU/EES-länder.

 

Infektionskällor

  • droppsmitta från andningsvägarna