Difteri

Sjukdom och symtom

Difteri sprids genom hosta och nysningar. Difteri ger som regel en svalginfektion men sjukdomen kan också ge upphov till en infektion i huden (huddifteri). Vid svalginfektion liknar sjukdomen först vanlig halsfluss. Vid svår infektion får man tjocka beläggningar i svalg och luftrör som gör det svårt att andas (så kallad äkta krupp) och i svåra fall kan man till och med kvävas till döds. Difteritoxin kan orsaka hjärtmuskelinflammation, nervförlamningar samt njurskador. Dödligheten i luftvägsdifteri är 5-10 procent.

Vaccination

Vaccinet ges i barnvaccinationsprogrammet vid följande tidpunkter: 3 månader + 5 månader + 12 månader. Vid 5 år samt i årskurs 8-9.

I det nuvarande vaccinationsprogrammet ges vaccin mot difteri tillsammans med de andra vaccinationer som rekommenderas vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Påfyllnadsdosen vid 5 års ålder ges tillsammans med vaccin mot stelkramp, kikhosta och polio. Påfyllnadsdosen i årskurs 8-9 ges tillsammans med vaccin mot stelkramp och kikhosta.

Barn födda till och med 2001 följde tidigare vaccinationsprogram och fick sin fjärde vaccination i 10-årsåldern.

Vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år.

Personer med högst risk

Difteri är mycket sällsynt i de flesta europeiska länder. Huddifteri förekommer främst i tropiska områden.

Infektionskällor

  • Droppsmitta
  • Kontakt via saliv