Haemophilus influenzae typ B (Hib)

Sjukdom och symtom

Bakterien Haemophilusinfluenzae typ B kan orsaka många olika infektioner. Alltifrån lindriga öroninflammationer till allvarliga sjukdomar såsom hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation och lunginflammation. Haemophilus influenzae typ B (Hib) drabbar så gott som enbart barn under 5 år.

Vaccination

Vaccination mot Haemophilusinfluenzae typ B (Hib) ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Vaccinet ges i barnvaccinationsprogrammet vid följande åldrar: 3 månader + 5 månader + 12 månader

Dessa tre vaccinationer ges med ett kombinationsvaccin som innehåller Hib-vaccin tillsammans med vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Barn under ett års ålder bör erhålla tre doser av konjugerat Hib-vaccin, varav de första två ges med två månaders mellanrum och den tredje ges minst sex månader efter den andra.

 

Hur vanlig är sjukdomen?

Allmän vaccination mot Hib medförde snabbt en dramatisk minskning av förekomsten av hjärnhinneinflammation och blodförgiftning orsakade av Hib bland barn under 5 år. Bara några få fall hos barn är numera orsakade av typ b.

 

Infektionskällor

Droppsmitta via inandning