Pneumokocksjukdomar (PVC)

Sjukdom och symtom

Innan den allmänna vaccinationen insjuknade cirka 100 barn under fem års ålder i allvarlig pneumokocksjukdom per år och 3-4 barn dog. Sedan vaccinationen införts i programmet har förekomsten av allvarlig pneumokocksjukdom minskat kraftigt bland barn under två år. Bakterien delas upp i olika undergrupper (serotyper) som varierar i förekomst i förmåga att orsaka sjukdom.

Vaccination

Konjugatvaccin mot pneumokocker ges i barnvaccinationsprogrammet vid följande åldrar: 3 månader + 5 månader + 12 månader. 3-dosschema gäller för barn under 1 år. Barn i åldern 12-23 månader rekommenderas två doser.

Kompletterande vaccination mot pneumokocker ska erbjudas alla barn upp till 6 års ålder.

 

Hur vanlig är sjukdomen?

Så gott som alla blir någon gång i livet smittade med pneumokocker. De flesta som smittats blir bärare av bakterien, dvs de insjuknar inte själva men kan sprida sjukdom till andra. Pneumokocksjukdomar är vanliga i alla åldersgrupper men drabbar främst de yngsta (barn under två år) och äldsta individerna (över 65 år)...

Infektionskällor:

Pneumokocker sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt mellan människor som bär på bakterien i näsa och svalg.