www.vaccin.se

Indien vaccinrekommendationer

Råd gällande vaccination och reseprofylax är beroende av ett antal olika faktorer. Alla resenärer ska ha ett uppdaterat grundskydd enligt det rekommenderade vaccinationsprogrammet före varje resa. Detta omfattar MPR-vaccination (mässling-påssjuka-röda hund), vaccination mot kikhosta, difteri, stelkramp och polio samt den årliga influensavaccinationen om du tillhör en av riskgrupperna.

En viktig del är hur ditt resande ser ut i ett livsperspektiv, då en del vaccin ger mycket långvarigt skydd. Under en livslängd blir det många resor. Det är sannolikt att du upprepade gånger besöker regioner där det finns medelstora och höga risker av att få hepatit A och B.

Skydd mot hepatit A och B bör övervägas, eftersom sjukdomsrisken ökar kumulativt vid varje resa utomlands. Självklart beror det också på den kommande resans destination, längd och sättet du reser på. Tidigare vaccinationer, underliggande sjukdomar och allergier, graviditet och ålder kan också vara avgörande. Pågående utbrott i ett visst land kan leda till en ändrad rekommendation under en period.

Det finns flera externa webplatser för råd om vaccination och reseprofylax. Då vi i Sverige inte har några myndighetsrekommendationer gällande resevaccination så baseras nedan riktlinjer på THL:s (Institutet för hälsa och välfärd, Finland) rekommendationer. Observera att detta endast är en av flera existerande vägledningar.

Kontakt med en vaccinationsmottagning eller infektionsklinik för att erhålla individuellt anpassade råd.

Vaccinationsskydd som rekommenderas för alla

En bakterieinfektion. Bakterierna producerar ett gift som kan skada nerverna och hjärtmuskeln. Kombinationsvaccin mot difteri ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Läs mer: Difteri

En sjukdom orsakad av en bakterie som är vanlig i jord. Kombinationsvaccin mot stelkramp ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Läs mer: Stelkramp

Mässling är en virusinfektion. Insjuknandet är akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och tilltagande luftvägssymtom i form av en besvärlig torrhosta. Efter några dagar uppträder ett storfläckigt rött utslag. Den mest fruktade komplikationen till mässling är hjärninflammation (encefalit). Kombinationsvaccin (mässling, påssjuka, röda hund) ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Läs mer: Mässling

En virussjukdom med symtom som feber, huvudvärk, aptitlöshet och smärtsam svullnad av en eller båda öronspottkörtlarna (parotiskörtlarna), vilket leder till svullen käke. Kombinationsvaccin (mässling, påssjuka, röda hund) ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Läs mer: Påssjuka

En virusinfektion som oftast har ett lindrigt förlopp men kan få allvarliga komplikationer hos gravida kvinnor. Kombinationsvaccin (mässling, påssjuka, röda hund) ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Läs mer: Röda hund

Hepatit A, även kallat Epidemisk gulsot, är en akut infektionssjukdom i levern orsakad av ett virus. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

Läs mer: Hepatit A
Coronavirus COVID-19

Covid-19 är ett coronavirus som orsakar infektion i andningsvägarna. Sjukdomsbilden kan variera från en nästintill symtomfri sjukdom till allvarlig sjukdom. Coronavirusvaccin erbjuds till alla från 12 års ålder i Sverige.

Läs mer: Coronavirus och Covid -19

Vaccinationsskydd ska övervägas baserat på riskbedömning

En allvarlig bakteriesjukdom som kan ge svår diarré. Bakterien utsöndras med avföring och sprids via förorenat dricksvatten. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

Läs mer: Kolera

En allvarlig bakterieinfektion som kan spridas via förorenad mat och dryck. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

Läs mer: Tyfoidfeber

Potentiellt allvarlig infektionssjukdom i luftvägarna med feber. Sprids framförallt via aerosolsmitta, kontaktsmitta eller droppsmitta. Vaccinet rekommenderas årligen till alla personer över 65 års ålder, gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16 samt till vuxna och barn med vissa grundsjukdomar/kroniska tillstånd.

Läs mer: Influensa

En virussjukdom som sprids via myggor. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

Läs mer: Japansk hjärnhinneinflammation

Andra rekommendationer och nödvändiga certifikat

Gula febern

Gula febern finns inte i landet. Det kan krävas vaccinationsintyg om du kommer från ett land där gula febern förekommer. Be din läkare eller sjuksköterska om mer information.

Malaria

Det finns risk för malaria i ett begränsat område. Be din läkare eller sjuksköterska om mer information.