www.vaccin.se

Kom ihåg att skydda ditt barn

Det nationella vaccinationsprogrammet är till för att skydda barnen mot vissa sjukdomar i hemlandet. När man är ute och reser finns risk för andra sjukdomar. Här  finns information om hur du skyddar barnen.

Tala med sjukvårdspersonal om hur du kan skydda dina barn.

Sjukdomar som kan förebyggas med vaccin

Hepatit A

Hepatit A, även kallat Epidemisk gulsot, är en akut infektionssjukdom i levern orsakad av ett virus. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

Hepatit B

Virusinflammation i levern, eventuellt allvarlig och kronisk, vanlig över hela världen. Vaccinet ingår ännu inte i det allmänna barnvaccinationsprogrammet men erbjuds idag till barn i samtliga landsting i Sverige. Särskild riskgruppsvaccinering förekommer också.

Sjukdom orsakad av Haemophilus influenzae typ B (Hib)

Ett antal bakteriesjukdomar, t.ex. hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation och lunginflammation. Vaccinet ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Kikhosta

En mycket smittsam bakteriesjukdom som ger symtom likt en vanlig förkylning med svåra hostanfall. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar.

Influensa

Potentiellt allvarlig infektionssjukdom i luftvägarna med feber. Sprids framförallt via aerosolsmittta, kontaktsmitta eller droppsmitta. Vaccinet rekommenderas årligen till alla personer över 65 års ålder, gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16 samt till vuxna och barn med vissa grundsjukdomar/kroniska tillstånd.

Japansk encefalit

En allvarlig virussjukdom med hög dödlighet. Sprids via myggor. Vaccinet ingår inte i det nationella vaccinationsprogrammet.

Stelkramp

En sjukdom orsakad av en bakterie som är vanlig i jord. Kombinationsvaccin mot stelkramp ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Difteri

En bakterieinfektion. Bakterierna producerar ett gift som kan skada nerverna och hjärtmuskeln. Kombinationsvaccin med difteri ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Infektion med humant papillomvirus

Infektion av humant papillomvirus (HPV) är den viktigaste orsaken för utveckling av livmoderhalscancer. HPV-vaccin ges i barnvaccinationsprogrammet till flickor som går i årskurs 5 eller 6. Kompletterande vaccination ska erbjudas flickor upp till 18 års ålder. Landstingen genomför dessutom en kostnadsfri utvidgad vaccination (catch-up) av flickor födda 1993 eller senare

Pneumokocksjukdomar (PVC)

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. De allvarligaste sjukdomarna orsakade av pneumokocker kallas invasiva och kan ge hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis) Allmän vaccination av spädbarn mot pneumokocker infördes i Sverige år 2009

Polio

En mycket smittsam virussjukdom som kan orsaka hjärnhinneinflammation och till och med förlamning. Vaccinet ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Fästingburen hjärninflammation

TBE (Tick Borne Encephalitis), eller fästingburen hjärninflammation, är en virussjukdom som sprids av fästingar.

Rotavirusinfektion

Ett virus som kan orsaka allvarlig diarrésjukdom hos spädbarn och små barn, särskilt i åldern 6 till 18 månader. Det har ännu inte fattats beslut om att vaccinet ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet.

Påssjuka

En virussjukdom med symtom som feber, huvudvärk, aptitlöshet och smärtsam svullnad av en eller båda öronspottkörtlarna (parotiskörtlarna), vilket leder till svullen käke. Kombinationsvaccin (mässling, påssjuka, röda hund) ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Mässling

Mässling är en virusinfektion. Insjuknandet är akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och tilltagande luftvägssymtom i form av en besvärlig torrhosta. Efter några dagar uppträder ett storfläckigt rött utslag. Den mest fruktade komplikationen till mässling är hjärninflammation (encefalit). Kombinationsvaccin (mässling, påssjuka, röda hund) ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Vattkoppor

En barnsjukdom orsakad av ett virus. Hos ungdomar och vuxna är symtomen nästan alltid mer uttalade.

Röda hund

En virusinfektion som oftast har ett lindrigt förlopp men kan få allvarliga komplikationer hos gravida kvinnor. Kombinationsvaccin (mässling, påssjuka, röda hund) ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.