www.vaccin.se

Rotavirusinfektion

Vaccinet rekommenderas för dessa länder.

Sjukdom och symtom

Vid infektion med rotavirus är de vanligaste symtomen diarré och kräkningar. Bland vuxna är sjukdomen ovanligare och betydligt mer kortvarig och mildare. Sjukdomen medför risk för uttorkning, särskilt hos spädbarn.

Symtomen vid rotavirusinfektion är vattniga diarréer, kräkningar och ibland feber, som snabbt kan leda till vätskebrist/uttorkning. Symtomen varar oftast i cirka 5 dagar men kan hos spädbarn vara betydligt längre.

Inkubationstiden är några dygn. Stora mängder virus utsöndras i avföring i cirka en vecka.

Vaccination

Det finns vaccin mot rotavirus men det ingår ännu inte i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Några svenska landsting erbjuder dock rotavirusvaccin kostnadsfritt till alla spädbarn.

Vaccinet ges oralt (som droppar i munnen) i två eller tre doser från 6 veckors ålder med fyra veckors mellanrum

Hur vanlig är sjukdomen?

Rotavirus är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka hos små barn.i Sverige och över hela världen. Nästa alla barn smittas mellan 2 och 3 års ålder. Sjukdomsbördan i Sverige uppskattas till att det varje år är 2 100 barn under 5 år som vårdas på sjukhus, 3 700 som besöker akutmottagningar, 14 000 som besöker primärvården och 30 000 barn som får behandling i hemmet.

Globalt sett beräknade WHO att närmare en halv miljon barn dog av rotavirus år 2008. I Sverige ger rotavirusinfektionen en stor sjukdomsbörda under vinterhalvåret, främst perioden februari–mars. Dödsfall pga. rotavirusinfektion är dock mycket ovanliga.  

Infektionskällor

Rotavirus sprids via fekal-oral smitta, från person till person, via leksaker och dörrhandtag, samt troligen även via luftvägarna. Det är ett mycket smittsamt virus

Referenser

http://www.cdc.gov/rotavirus/index.html   (Senast läst oktober 2016)
http://www.who.int/wer/2013/wer8805.pdf?ua=1 (Senast läst oktober 2016)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20099/Rotavirusinfektion-i-Sverige-15018.pdf