www.vaccin.se
Rokote info
Vaccinet rekommenderas för dessa länder.

Sjukdom och symtom

Meningokocker är bakterier som orsakar hjärnhinneinflammation (meningit), svår utbredd infektion och även blodförgiftning, som snabbt kan leda till döden. Symtomen är feber, nackstelhet, förändrat medvetandetillstånd, och snabb försämring av allmäntillståndet. De vanligaste grupperna av meningokocker som ger invasiv sjukdom är A, B, C, W och Y.

Vaccination

Resenärerna måste själv se till att skydda sig mot sjukdomen.

Det finns två fyrvalenta (ACWY) konjugatvacciner mot meningokocksjukdom ACWY. Ett konjugatvaccin kan ges från 1 eller 2 års ålder beroende på produkten. Forskningen kring långvarigt skydd är ännu otillräcklig. Om man behöver en påfyllnadsdos eller inte beslutas med tanke på hur lång tid som gått sedan den förra vaccinationen, situationen på resmålet och resans natur.

Skyddet mot meningokockgrupp A kan vara kortvarigt. Man kan därför överväga att ta en påfyllnadsdos om risken att smittas är förhöjd och den förra vaccination togs för mer än ett år sedan.

Det finns även ett vaccin mot meningokocker typ B.  Vaccinet kan ges från 2 månaders ålder och vaccinationsschema och påfyllnadsdoser beror på åldersgruppen.

Infektionskällor och annat skydd mot sjukdomen

Meningokockbakterien sprids från person till person i regel genom luftburen droppsmitta. Överföring sker endast vid närkontakt, till exempel om man bor tillsammans med eller kysser en smittad person.

Hur vanlig är sjukdomen?

Meningokockinfektioner kan förekomma i alla åldrar men är vanligast hos små barn och unga vuxna. Särskilt bland unga vuxna kan utbrott av sjukdomen ibland leda till små epidemier.

I USA och en del andra länder krävs att utländska utbytesstudenter är vaccinerade för att de ska släppas in i landet.

Saudiarabien kräver att alla pilgrimer ska ha ett intyg som visar att de har vaccinerats med det fyrvalenta vaccinet mot meningokocksjukdomar (A, C, W135 och Y).

Infektionskällor
Närkontakt med luftvägssekret eller saliv 

Referenser

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/ (Senast läst oktober 2016)
http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home-2014/ (Senast läst oktober 2016)