www.vaccin.se

Vad är meningokocksjukdom?

Meningokocksjukdom är mycket allvarligt och kan leda till dödsfall inom bara 24 timmar

Upp till 1 av 5 personer som överlever kan få bestående funktionsnedsättningar, till exempel amputation av kroppsdelar, ärrbildning på huden och inlärningssvårigheter

Cirka 1 av 10 av de som drabbas av sjukdomen överlever inte

Det finns nu vaccin mot de fem vanligaste typerna av meningokocker som orsakar meningokocksjukdom

Vaccinet rekommenderas för dessa länder.

Vad är meningokocksjukdom?

Meningokocksjukdom (även kallad epidemisk hjärnhinneinflammation) är en infektion som orsakas av bakterien Neisseria meningitidis. Denna bakterie kan orsaka en infektion i det membran som omger hjärnan och ryggmärgen samt dessutom en allvarlig infektion i blodet som kallas sepsis (blodförgiftning).

Hur sprids infektionen?

Meningokockbakterier kan spridas genom nära kontakt med en smittad person, till exempel via droppar när personen hostar eller nyser. Bakterierna kan finnas i näsan och halsen hos en smittad person som inte uppvisar några symtom, men som ändå kan överföra infektionen till andra.  

Vem riskerar att smittas?

Meningokocksjukdom kan drabba personer i alla åldrar, men framför allt spädbarn, förskolebarn och ungdomar.

Vilka är symtomen?

Symtomen på meningokocksjukdom kan först uppträda som influensaliknande sjukdom som snabbt förvärras. De vanligaste symtomen på meningit är stelhet i nacken, hög feber, ljuskänslighet, förvirring, huvudvärk och kräkningar. Hos spädbarn kan symtomen vara svåra att upptäcka eller inte förekomma alls. I stället kan ett spädbarn verka slött eller inaktivt, lättretligt, kräkas eller ha dålig aptit. En allvarligare form av meningokocksjukdom är sepsis (blodförgiftning), som kännetecknas av mörklila utslag och skador på blod och organ som uppträder snabbt.

Även om sjukdomen diagnostiseras snabbt och behandling sätts in kan den utvecklas mycket hastigt och bli livshotande inom 24-48 timmar efter de första symtomen. 10-15 personer av 100 som drabbats av meningokocksjukdom dör. Personer som överlever meningokocksjukdom kan drabbas av allvarliga följder, till exempel hjärnskador och problem med nervsystemet, nedsatt hörsel, amputation av kroppsdelar och ärrbildning på huden.

Hur kan jag skydda mig/mitt barn?

Vaccination mot meningokocker kan skydda mot infektion. Meningokockvaccin erbjuds i vissa länder som en del av det nationella vaccinationsprogrammet, dock inte i Sverige. Där det inte ingår bekostas vaccination privat.

Fem typer av meningokocker (A, C, W, Y och B) står för majoriteten av all meningokocksjukdom. Dessa kan du vaccinera dig mot. Kontakta vaccinationsmottagning för att få mer information om hur du säkerställer att du har ett komplett skydd mot samtliga fem typer av meningokocker.