Komplett

DU HAR DE VACCINATIONER SOM BEHÖVS

Behovet av extra resevacciner (förutom grundvaccinationerna) bedöms från fall till fall och beror på hur stor risken är att bli sjuk och resenärens egen hälsa.

Alla risker i samband med hobby- och andra aktiviteter ska minimeras, om möjligt.

Om du har en underliggande sjukdom måste du ta med dig tillräckligt med läkemedel för hela resan.

Kompletta påfyllningsdoser av vacciner du fick som barn ger tillräckligt skydd mot stelkramp, difteri, mässling, röda hund och påssjuka.

Vaccination mot hepatit A och B (leverinflammation orsakad av virus) är de vanligaste resevaccinerna.

I en del afrikanska och sydamerikanska länder måste alla resenärer ha intyg på att de vaccinerats mot gula febern innan de släpps in i landet.

 

Referenser

http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/the-pre-travel-consultation/the-pre-travel-consultation/ (Senast läst november 2016)