www.vaccin.se

Barnvaccinationsprogrammet

    Barnhälsovård Elevhälsa
Ålder 6 veckor 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5 år  
Årskurs     Åk 1-2 Åk 5-6 Åk 8-9
Vaccin mot    
Rotavirus Dos 1 Dos 2 Dos 3*            
Difteri, stelkramp, kikhosta   Dos 1 Dos 2 Dos 3   Dos 4     Dos 5
Polio   Dos 1 Dos 2 Dos 3          
Hib (Haemophilus influenzae)   Dos 1 Dos 2 Dos 3          
Pneumokocker   Dos 1 Dos 2 Dos 3          
Mässling, påssjuka, röda hund         Dos 1   Dos 2    
HPV (Humant papillomvirus)**               Dos 1 + 2  

 

* Gäller för vaccin mot rotavirus som ska ges i tre doser.

** Endast flickor.

 

Referenser

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e148bd1587644f8ea30b844c98e80e9f/hslf-fs-17-2019-f-web.pdf